maij

  • UTHM laksana inisiatif Wakaf Pendidikan

    UTHM laksana inisiatif Wakaf Pendidikan

    Kementerian Pengajian Tinggi melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, telah mensasarkan kesemua Universiti Awam (UA) untuk mempelbagaikan sumber penjanaan bagi menampung sebahagian keperluan universiti masing-masing. Lantaran itu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah memperkenalkan satu lagi kaedah selain endowmen, iaitu Dana Wakaf Pendidikan UTHM. Sebagai langkah permulaan, satu...