fptp

  • AWANI Rangers: Rekabentuk perabot mahasiswa UTHM ke peringkat antarabangsa

    Diterbitkan pada: Januari 21, 2018 23:26 (MYT) | Durasi: 2 min, 51 saat Hub Pendidikan Tinggi UTHM di Pagoh dipilih menjadi lokasi untuk kursus perabot menjalankan pengajian berkonsepkan ‘teaching factory’ yang mana pelajar akan mempelajari dan membentuk kemahiran menggunakan mesin dan jentera seperti yang ada di industri pembuatan perabot. Laporan...
  • FPTP jalin kerjasama bidang akademik dan penyelidikan dengan Tokyo City University,Jepun

    Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah menandatangani perjanjian persefahaman MoU dengan Tokyo City University (TCU), Jepun pada 26 November lalu bagi menjalinkan kerjasama dalam bidang akademik dan penyelidikan. Dalam sesi menandatangani perjanjian tersebut, UTHM diwakili oleh Naib Canselor, Profesor Dr. Wahid Razaly...