AWANI Rangers: Rekabentuk perabot mahasiswa UTHM ke peringkat antarabangsa

Diterbitkan pada: Januari 21, 2018 23:26 (MYT) | Durasi: 2 min, 51 saat Hub Pendidikan Tinggi UTHM di Pagoh dipilih menjadi lokasi untuk kursus perabot menjalankan pengajian berkonsepkan ‘teaching factory’...

Diterbitkan pada: Januari 21, 2018 23:26 (MYT) | Durasi: 2 min, 51 saat

Hub Pendidikan Tinggi UTHM di Pagoh dipilih menjadi lokasi untuk kursus perabot menjalankan pengajian berkonsepkan ‘teaching factory’ yang mana pelajar akan mempelajari dan membentuk kemahiran menggunakan mesin dan jentera seperti yang ada di industri pembuatan perabot.

Laporan disedikan oleh Awani Rangers Nur Amani Lowe Mohd Shafiq Lowe dan Ummi Najwa Mohd Bakri dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Suntingan oleh Suriayati Baharom.

Sumber : AWANI Rangers: Rekabentuk perabot mahasiswa UTHM ke peringkat antarabangsa

Categories
Pengurusan Teknologi Perniagaan

RELATED ARTICLE