KOSMO, 15 Dec 2021, Profesor Madya Dr. Haryati Shafii, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, UTHM