PKS perlu teknologi untuk kekal berdaya saing

Gambar hiasan: Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara apabila menyumbang 38.2 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) di samping kira-kira 7.3 juta pekerjaan telah berjaya diwujudkan, tetapi kebanyakan PKS masih menghadapi cabaran dalam bersaing dalam pasaran tempatan dan global. Menurut Laporan Kecekapan Global, Malaysia berada di kedudukan ke-40 dalam kecekapan pengeluaran, yang menunjukkan bahawa masih ada banyak ruang untuk meningkatkan kecekapan operasi PKS di negara ini. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang adaptasi teknologi dan bagaimana ia boleh membantu dalam meningkatkan prestasi perniagaan PKS.Kajian yang dijalankan oleh SME Corporation Malaysia menunjukkan bahawa hanya 28.8 peratus daripada PKS menggunakan teknologi dalam operasi harian mereka. Di samping itu, hanya 6.9 peratus daripada PKS yang terlibat dalam penghasilan produk yang menggunakan teknologi digital.

Salah satu cara untuk meningkatkan kecekapan dan daya saing PKS adalah dengan memperkenalkan teknologi dalam operasi harian mereka. Menurut kajian, penggunaan teknologi dalam perniagaan boleh meningkatkan produktiviti sehingga 40 peratus dan mengurangkan kos operasi sehingga 20 peratus. Ini menunjukkan bahawa teknologi memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan daya saing PKS. Penggunaan teknologi dapat membantu PKS untuk meningkatkan produktiviti, kualiti, memperluaskan pasaran dan meningkatkan jualan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan PKS didedahkan dengan teknologi dan disokong untuk mengintegrasikan teknologi dalam operasi harian mereka. PKS perlu berusaha untuk mengadaptasi teknologi dalam meningkatkan daya saing mereka.

Pengetahuan asas mengenai teknologi

Pertama, PKS perlu mempunyai pengetahuan asas tentang teknologi dan bagaimana ia berfungsi. Mereka perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan pengeluaran, serta menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Ini boleh dicapai melalui kursus-kursus dan bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh kerajaan atau pihak swasta, serta melalui bantuan dari pakar-pakar teknologi.

Kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menyokong PKS untuk mendedahkan mereka kepada teknologi. Ini termasuk menyediakan dana untuk program bimbingan dan latihan, memberikan insentif kewangan untuk pemilik PKS, dan membantu dalam membangunkan teknologi khusus untuk keperluan PKS. Kerajaan juga boleh mengurangkan beban kewangan bagi PKS melalui pinjaman mudah dan pembebasan cukai. Sebagai contoh, Program Pelan Strategik Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Digital telah dilancarkan untuk membantu PKS dalam bentuk latihan, perundingan, dan bantuan kewangan untuk membolehkan PKS mendapat manfaat daripada bantuan tersebut.

Teknologi meningkatkan kecekapan pengeluaran

Kedua, teknologi meningkatkan kecekapan pengeluaran adalah satu cara untuk meningkatkan daya saing PKS. Teknologi membolehkan PKS untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran melalui penggunaan mesin, perisian dan teknologi yang lebih canggih dan efisien. Dengan penggunaan mesin yang berteknologi tinggi, PKS dapat mengurangkan kos pengeluaran dan mempercepatkan proses penghasilan produk, serta meningkatkan produktiviti. Menurut kajian oleh SME Corporation menunjukkan bahawa penggunaan teknologi boleh meningkatkan produktiviti PKS sehingga 30 peratus. Sebagai contoh, mesin automasi dapat membantu dalam mempercepatkan proses pemprosesan dan mengurangkan kesilapan manusia, serta dapat menyumbang kepada meningkatkan kualiti produk. Menurut kajian, 50 peratus PKS dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran mereka dan 41 peratus PKS dapat meningkatkan kualiti produk mereka setelah mengintegrasikan teknologi dalam operasi harian mereka.

Teknologi pemasaran

Ketiga, teknologi pemasaran seperti media sosial dan e-dagang membolehkan PKS untuk mengembangkan dan memperluaskan pasaran mereka. Dengan penggunaan media sosial, PKS dapat mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat lebih daripada 30 juta pengguna telefon pintar di negara kita, yang menunjukkan bagaimana teknologi mudah alih dapat membantu PKS dalam menyampaikan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelanggan dengan lebih efektif.

Menurut laporan oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), terdapat lebih daripada 1,000 PKS yang telah menjalankan program eUsahawan untuk mengintegrasikan teknologi dalam operasi harian mereka. Terdapat peningkatan prestasi jualan sebanyak 60 peratus bagi peserta program yang berjaya mengintegrasikan teknologi dalam perniagaan mereka.

Selain itu, penggunaan platform e-dagang membolehkan PKS untuk mengambil bahagian dalam pasaran global dan meningkatkan daya saing mereka dengan menawarkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelanggan di seluruh dunia.

Teknologi meningkatkan kualiti produk

Keempat, teknologi meningkatkan kualiti produk adalah faktor penting dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Teknologi membolehkan PKS untuk meningkatkan kualiti produk mereka dengan memperbaiki proses penghasilan produk. Menurut kajian, penggunaan teknologi dalam operasi harian PKS dapat membantu meningkatkan kualiti produk mereka sebanyak 50 peratus. Sebagai contoh, dalam konteks industri, penggunaan perisian dapat memudahkan PKS untuk mengendalikan pengurusan bahan mentah, pemprosesan, penghantaran dan penyimpanan produk dengan lebih efektif. Dengan teknologi ini, PKS dapat mengesan masalah dengan lebih cepat dan membuat tindakan untuk memperbaikinya dengan segera. Selain itu, teknologi juga membolehkan PKS untuk menggunakan mesin pemprosesan dan pengeluaran yang lebih canggih dan efisien untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan konsisten. Teknologi dapat memberikan nilai tambah kepada produk PKS, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing mereka di pasaran.

Teknologi meningkatkan efisiensi operasi

Kelima, teknologi meningkatkan efisiensi operasi adalah kunci dalam meningkatkan pengeluaran dan mengurangkan kos operasi. Teknologi membolehkan PKS untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka melalui penggunaan perisian dan sistem pengurusan yang tuntas. Contohnya, penggunaan perisian pengurusan dan sistem pengurusan bahan mentah dapat memudahkan PKS untuk menguruskan stok dan mempercepatkan pemprosesan pesanan. Dalam bidang perkhidmatan, penggunaan sistem pengurusan pelanggan membolehkan PKS untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan lebih efektif. Dengan meningkatkan efisiensi operasi, PKS dapat mengurangkan kos operasi dan mempercepatkan pemprosesan pesanan, serta meningkatkan produktiviti mereka. Menurut kajian, 40 peratus PKS dapat peningkatan efisiensi operasi mereka dengan menggunakan perisian pengurusan dan sistem pengurusan stok.

Teknologi inovasi dan pembangunan produk baharu

Keenam, teknologi membolehkan PKS untuk meneroka dan mencipta produk baharu yang lebih inovatif dan menarik. Menurut data Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), hanya 7.8 peratus PKS terlibat dalam bidang penjanaan idea baharu atau inovasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam industri pembuatan, seperti teknologi prototaip cepat dan pemodelan 3D membolehkan PKS untuk menghasilkan prototaip produk baharu dengan cepat dan berkesan dengan kos yang lebih rendah serta berkualiti. Dalam bidang perkhidmatan, penggunaan teknologi seperti aplikasi perkhidmatan atau platform digital membolehkan PKS untuk mengembangkan dan menyampaikan perkhidmatan mereka dengan lebih inovatif dan menarik kepada pelanggan mereka. PKS juga perlu menerapkan inovasi dalam produk dan perkhidmatan mereka untuk bersaing di pasaran global. Teknologi membuka peluang untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu yang lebih baik dan lebih efisien.

Pembangunan produk berasaskan teknologi

Ketujuh, PKS perlu membangunkan produk yang berdasarkan teknologi untuk meningkatkan nilai produk mereka. Sebagai contoh, produk berasaskan internet kebendaan (IoT) seperti pengurusan inventori yang boleh diakses secara dalam talian, dapat membantu syarikat mengesan dan menguruskan inventori mereka secara efisien, mengurangkan kos inventori dan meningkatkan pengeluaran. Produk berdasarkan teknologi lain seperti penggunaan teknologi nanoteknologi, teknologi hijau, teknologi pengoptimuman tenaga dan teknologi robotik juga boleh membantu meningkatkan nilai produk PKS dalam pasaran global.

Cabaran adaptasi teknologi

Namun, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi oleh PKS dalam mendedahkan diri kepada teknologi. Cabaran pertama ialah kos. Kebanyakan PKS tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk melabur dalam teknologi terkini. Oleh itu, kerajaan perlu memberikan sokongan kewangan kepada PKS agar mereka dapat mengakses teknologi terkini dan mengintegrasikan dalam pengeluaran mereka. Selain itu, kerajaan juga boleh menyediakan latihan dan bimbingan kepada PKS untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan berkesan.

Cabaran kedua ialah kekurangan kepakaran dalam teknologi. Kebanyakan pemilik PKS tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi, oleh itu mereka perlu mengambil masa untuk belajar teknologi yang diperlukan. Sekali lagi, kerajaan perlu menyediakan latihan dan bimbingan untuk membantu PKS mengadaptasikan teknologi yang diperlukan untuk syarikat mereka.

Kesimpulannya, teknologi memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan daya saing PKS. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, PKS dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran, memperluaskan pasaran mereka, meningkatkan kualiti produk, meningkatkan efisiensi operasi, dan meneroka dan mencipta produk baharu yang lebih inovatif. Oleh itu, PKS perlu didedahkan dengan teknologi dan disokong untuk mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan teknologi dalam operasi harian mereka. Dalam jangka panjang, ini akan membantu PKS untuk menjadi lebih berdaya saing dalam pasaran global yang sangat kompetitif.

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah Kanan dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

 

Artikel ini juga diterbitkan di:

1.  Malaysia Gazette (malaysiagazette.com), 21 Mei 2023: PKS perlu teknologi untuk kekal berdaya saing https://malaysiagazette.com/2023/05/21/pks-perlu-teknologi-untuk-kekal-berdaya-saing/

 

2. Bernama (bernama.com), 19 Jun  2023: PKS perlu teknologi untuk kekal berdaya saing 

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2199339

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2023Rencana
Subscribe