1. Utusan Malaysia (muka surat: 32): Atasi segera jurang tenaga kerja dalam sektor rel negara oleh Prof. Madya Dr. Nor Aziati Abdul Hamid, Penyelidik Kanan, Pusat Kecemerlangan Industri Rel, UTHM

 

2. Utusan (utusan.com.my): Atasi segera jurang tenaga kerja dalam sektor rel negara oleh Prof. Madya Dr. Nor Aziati Abdul Hamid, Penyelidik Kanan, Pusat Kecemerlangan Industri Rel, UTHM

https://www.utusan.com.my/rencana/forum/2023/05/atasi-segera-jurang-tenaga-kerja-dalam-sektor-rel-negara/

 

3. Melaysiakini (melaysiakini.com): Atasi segera jurang tenaga kerja dalam sektor rel negara oleh Prof. Madya Dr. Nor Aziati Abdul Hamid, Penyelidik Kanan, Pusat Kecemerlangan Industri Rel, UTHM

https://www.melaysiakini.com/atasi-segera-jurang-tenaga-kerja-dalam-sektor-rel-negara-89795.html

 

4. Malaysia Gazette (malaysiagazette.com): Guruku, pahlawanku oleh Puan Nurulisyazila binti Othaman, Pusat Pengajian Bahasa (PPB), UTHM 

Guruku, pahlawanku

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): PKS perlu teknologi untuk kekal berdaya saing oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi bin Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

PKS perlu teknologi untuk kekal berdaya saing