Redaksi

KATA-KATA ALUAN PENGARAH


E-Wacana merupakan saluran alternatif yang diwujudkan bagi menggalakkan staf UTHM menulis dan berkongsi artikel penulisan mengikut bidang kepakaran masing-masing.

Redaksi E-Wacana merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penulis-penulis yang mewakili Fakulti atau Pusat Tanggungjawab di universiti ini yang telah menghantar artikel sebelum ini untuk diterbitkan.

Pihak kami mengalu-alukan perkongsian artikel pelbagai genre dari semua pihak untuk keluaran yang seterusnya. Sumbangan rencana boleh dihantar kepada

Penyelaras E-Wacana

pro@uthm.edu.my suriayati@uthm.edu.my) Unit Perhubungan Awam dan Media Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

PENASIHAT


Prof. Madya Ts. Dr. Elmy Johana binti Mohamad

EDITOR


En. Nor Azezee bin Ahmad

Suriayati Baharom

GRAFIK


Mohd Arshad Mohd Lokoman

PENERBIT
Pejabat Pemasaran dan
Komunikasi Korporat