“Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan konteks global yang berubah untuk mencipta nilai dan kesejahteraan untuk rakyat. Dalam konteks perubahan global yang pantas dan dinamik, Malaysia perlu mengadaptasi strategi yang berkesan untuk kekal relevan” – Prof. Madya Ts Dr. Md Fauzi Ahmad

 

Malaysia mengalami penurunan tujuh anak tangga kepada kedudukan ke-34 dalam Kedudukan Daya Saing Dunia IMD 2024. Menurut laporan International Institute for Management Development (IMD), Malaysia juga telah jatuh empat anak tangga ke tempat ke-10 daripada 14 negara Asia Pasifik yang termasuk dalam ranking tersebut. Dalam rantau Asia Tenggara, Malaysia kini berada di kedudukan yang lebih rendah daripada Thailand (ke-25) dan Indonesia (ke-27) namun masih lebih tinggi daripada Filipina (ke-52).

Kekuatan dan kelemahan makroekonomi Malaysia

Pada peringkat makro, Malaysia mencatatkan prestasi yang baik dalam beberapa bidang. Antaranya, Malaysia menduduki tempat kedua dari segi harga, ke-10 dalam infrastruktur asas dan ke-11 dalam dasar cukai. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan ketara yang memerlukan perhatian. Malaysia kurang berdaya saing dalam bidang pendidikan (ke-44), perundangan perniagaan (ke-50) dan produktiviti serta kecekapan (ke-53).

Menurut IMD, cabaran utama yang perlu diatasi oleh negara termasuk meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi mengukuhkan daya tahan perniagaan. Malaysia juga perlu mengoptimumkan pasaran buruh untuk memaksimumkan produktiviti tenaga kerja, serta mengemas kini dasar dan peraturan untuk meningkatkan daya saing global. Selain itu, negara perlu memanfaatkan teknologi baharu untuk meningkatkan produktiviti negara. Peningkatan kos operasi juga merupakan satu lagi cabaran penting yang perlu diatasi.

Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan konteks global yang berubah untuk mencipta nilai dan kesejahteraan untuk rakyat. Dalam konteks perubahan global yang pantas dan dinamik, Malaysia perlu mengadaptasi strategi yang berkesan untuk kekal relevan. Perubahan global ini meliputi perkembangan teknologi, perubahan iklim, dinamika ekonomi global dan perubahan dalam pola perdagangan antarabangsa.

Oleh itu, Malaysia perlu bangkit dan mengambil langkah-langkah yang perlu dengan menyesuaikan diri dengan perubahan global untuk meningkatkan daya saing negara.

Penggunaan teknologi baharu

Pertama, penggunaan teknologi baharu adalah kunci utama dalam meningkatkan daya saing negara. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT) dan data raya mempunyai potensi besar untuk memacu inovasi dan produktiviti negara. Menurut laporan daripada World Economic Forum (WEF), teknologi ini dapat membantu dalam automasi tugas-tugas rutin, meningkatkan kecekapan operasi, dan membuka peluang baharu dalam pelbagai sektor.

Malaysia perlu memperkasakan usaha dalam penerapan teknologi digital. Data menunjukkan bahawa hanya 20% syarikat di Malaysia menggunakan teknologi digital secara meluas, berbanding Singapura yang mencapai 55%. Untuk mengatasi jurang ini, kerajaan perlu menyediakan insentif kewangan dan sokongan infrastruktur yang mencukupi. Selain itu, pendidikan dan latihan dalam bidang teknologi baharu perlu diperkasakan untuk memastikan tenaga kerja mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan teknologi terkini.

Pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D)

Pelaburan dalam R&D adalah kritikal untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam ekonomi global. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jepun telah menunjukkan bahawa pelaburan besar dalam R&D dapat membawa kepada inovasi yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Menurut data, Malaysia hanya membelanjakan 1.06% daripada KDNK untuk R&D, jauh lebih rendah berbanding Korea Selatan (4.53%) dan Jepun (3.28%).

Kerajaan perlu meningkatkan peruntukan untuk R&D dan menyediakan insentif yang menarik untuk sektor swasta melabur dalam bidang ini. Di samping itu, kerjasama antara universiti dan industri perlu diperkukuhkan. Universiti harus menjadi pusat inovasi yang mana penyelidikan dapat diterjemahkan kepada produk dan perkhidmatan komersial. Dengan cara ini, Malaysia dapat membina ekosistem inovasi yang kukuh dan berdaya saing.

Pengoptimuman pasaran buruh

Pasaran buruh yang fleksibel dan dinamik adalah penting untuk memastikan tenaga kerja dapat memenuhi keperluan industri yang berubah dengan cepat. Malaysia mempunyai kadar pengangguran sebanyak 3.4% pada tahun 2023, yang menunjukkan terdapat ruang untuk penambahbaikan. Kerajaan perlu menilai semula dasar-dasar buruh untuk memastikan ia selaras dengan keperluan industri moden.

Program latihan semula dan peningkatan kemahiran perlu diperluaskan untuk memastikan tenaga kerja sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Kursus-kursus latihan perlu lebih menumpukan kepada kemahiran digital dan teknikal. Selain itu, insentif perlu diberikan kepada syarikat yang menyediakan latihan kepada pekerja mereka. Dengan cara ini, Malaysia dapat memastikan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di peringkat global.

Kemas kini dasar dan perundangan

Dasar dan perundangan yang sesuai adalah penting untuk meningkatkan daya saing global. Malaysia berada di kedudukan ke-50 dalam perundangan perniagaan, yang menunjukkan banyak ruang untuk penambahbaikan. Kerajaan perlu menjalankan kajian menyeluruh terhadap peraturan sedia ada dan membuat penyesuaian yang perlu untuk menjadikannya lebih mesra perniagaan.

Proses birokrasi yang rumit dan membebankan perlu dikurangkan untuk mempercepatkan kelulusan dan pelaksanaan projek. Langkah-langkah seperti penambahbaikan sistem pentadbiran dan penerapan e-government boleh mengurangkan birokrasi pentadbiran. Selain itu, peraturan perlu lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam model perniagaan. Dengan cara ini, Malaysia dapat mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan berdaya saing.

Meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan kos

Kos operasi yang tinggi boleh menjejaskan daya saing negara. Malaysia perlu mengambil langkah strategik untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perniagaan. Data menunjukkan bahawa Malaysia berada di kedudukan ke-53 dalam produktiviti dan kecekapan.

Penggunaan teknologi hijau dan amalan pengurusan yang cekap boleh membantu mengurangkan kos dan pada masa yang sama meningkatkan reputasi perniagaan dalam aspek kemampanan. Kerajaan perlu menyediakan insentif untuk syarikat-syarikat yang mengamalkan teknologi hijau dan pengurusan mampan. Selain itu, amalan-amalan terbaik dalam pengurusan perlu diperkenalkan dan dipromosikan dalam kalangan syarikat-syarikat tempatan.

Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim

Perubahan iklim adalah salah satu cabaran global yang paling mendesak pada masa kini. Negara-negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk mengurangkan pelepasan karbon dan beralih kepada ekonomi rendah karbon. Malaysia tidak terkecuali dalam hal ini. Untuk kekal kompetitif, Malaysia perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk menguruskan peralihan kepada ekonomi rendah karbon.

Kerajaan perlu menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Selain itu, industri perlu mengamalkan amalan pengeluaran yang lebih hijau dan mampan. Pendidikan dan kesedaran mengenai kepentingan pemuliharaan alam sekitar juga perlu dipertingkatkan. Dengan cara ini, Malaysia dapat memastikan pembangunan yang mampan dan berdaya saing di peringkat global.

Memanfaatkan potensi pasaran baharu

Pasaran baharu muncul seperti China, India, Brazil, Indonesia dan Türkiye telah mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Malaysia perlu memanfaatkan potensi pasaran ini untuk meningkatkan daya saingnya.

Kerajaan dan syarikat tempatan perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran budaya, institusi dan kawal selia mengikut pasaran yang berbeza. Syarikat tempatan perlu memenuhi piawaian kualiti dan persekitaran yang ditetapkan seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Malaysia juga perlu mengeratkan hubungan perdagangan dan pelaburan dengan negara-negara tersebut. Selain itu, produk dan perkhidmatan perlu disesuaikan dengan keperluan dan kehendak pasaran baharu ini. Dengan cara ini, Malaysia dapat meningkatkan eksport dan memperluaskan pasaran untuk produk dan perkhidmatan tempatan.

Menyediakan infrastruktur yang berkualiti

Infrastruktur yang berkualiti adalah asas kepada daya saing negara. Malaysia telah menunjukkan prestasi yang baik dalam infrastruktur asas, menduduki tempat ke-10 dalam laporan IMD. Walau bagaimanapun, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Infrastruktur digital seperti rangkaian internet berkelajuan tinggi perlu diperkukuhkan untuk menyokong ekonomi digital.

Selain itu, infrastruktur pengangkutan seperti jalan raya, rel dan pelabuhan perlu dipertingkatkan untuk memastikan kelancaran logistik dan perdagangan. Pelaburan dalam infrastruktur perlu dipertingkatkan dan dirancang dengan teliti untuk memastikan ia memenuhi keperluan masa depan. Dengan infrastruktur yang berkualiti, Malaysia dapat menarik lebih banyak pelaburan asing dan meningkatkan daya saing ekonominya.

Meningkatkan kualiti pendidikan

Pendidikan adalah asas kepada pembangunan modal insan yang berdaya saing. Malaysia perlu memastikan sistem pendidikannya dapat menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Data menunjukkan bahawa Malaysia berada di kedudukan ke-44 dalam bidang Pendidikan dan terdapat ruang untuk penambahbaikan.

Kerajaan perlu sentiasa menilai semula kurikulum pendidikan untuk memastikan ia relevan dengan keperluan industri dan perkembangan teknologi. Selain itu, sumber yang lebih banyak perlu diperuntukkan untuk penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan. Latihan guru juga perlu dipertingkatkan untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan terkini. Dengan sistem pendidikan yang berkualiti, Malaysia dapat membina modal insan yang berdaya saing dan inovatif.

 

Kesimpulannya, dalam menghadapi perubahan global yang pesat dan dinamik, Malaysia perlu bangkit dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyesuaikan diri dalam cabaran ekonomi global. Penggunaan teknologi baharu, pelaburan dalam R&D, pengoptimuman pasaran buruh, kemas kini dasar dan perundangan perniagaan, peningkatan kecekapan operasi, penyesuaian dengan perubahan iklim, memanfaatkan potensi pasaran baru, menyediakan infrastruktur yang berkualiti dan meningkatkan kualiti pendidikan adalah langkah-langkah penting yang perlu ditambah baik.

Dengan strategi yang komprehensif dan kerjasama daripada semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, Malaysia mampu memperbaiki kedudukan daya saingnya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat.

 

 

Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Penyelidik Kanan Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Ketua Program Pengurusan Industri

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Rencana ini juga diterbitkan di:

1. Berita Harian (muka surat: 12),1 Julai 2024: Dasar kalis cabaran global dorong peningkatan daya saing negara 

 

2. Berita Harian (bharian.com.my), 1 Julai 2024: Dasar kalis cabaran global dorong peningkatan daya saing negara 

https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2024/07/1265624/dasar-kalis-cabaran-global-dorong-peningkatan-daya-saing-negara

 

3. Utusan Malaysia (muka surat: 18), 8 Julai 2024: Malaysia perlu bangkit, tingkat daya saing negar

 

4. Utusan (utusan.com.my), 8 Julai 2024: Malaysia perlu bangkit, tingkat daya saing negara 

https://www.utusan.com.my/rencana/2024/07/malaysia-perlu-bangkit-tingkat-daya-saing-negara/