“Kita perlu proaktif dalam mempelajari kemahiran baharu, memahami teknologi yang sedang berkembang pesat, dan menyokong inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” – Dr. Md Fauzi Ahmad

 

Era Masyarakat 5.0 telah mengevolusikan dan membangunkan masyarakat dengan teknologi baharu untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Berasal dari Jepun, evolusi ini menekankan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet Benda (IoT), robotik dan data besar dalam semua aspek kehidupan bagi meningkatkan kualiti hidup. Melalui penerapan teknologi baharu ini, Masyarakat 5.0 dapat menjadikan kehidupan seharian lebih cekap dan inklusif, membolehkan setiap individu menikmati manfaat kemajuan teknologi tanpa mengira latar belakang ekonomi atau sosial.

Dalam konteks Malaysia Madani, penerapan prinsip-prinsip Masyarakat 5.0 sangat relevan. Malaysia Madani menekankan kemajuan seimbang antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan memperkukuhkan perpaduan nasional, mempromosikan nilai-nilai murni dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dengan mengintegrasikan teknologi AI, IoT, robotik dan data besar, Malaysia boleh mempercepatkan transformasi digital dalam sektor-sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan awam.

Menurut laporan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, penggunaan teknologi digital dalam pelbagai sektor dijangka meningkat lebih daripada 30% dalam tempoh lima tahun akan datang. Dalam Masyarakat 5.0, teknologi seperti AI dan IoT digunakan untuk bandar pintar, meningkatkan sistem penjagaan kesihatan dan membangunkan sektor pertanian pintar. Sebagai contoh, dalam sektor kesihatan, AI boleh digunakan untuk menganalisis data pesakit dan meramalkan penyakit, manakala IoT boleh menghubungkan peranti perubatan untuk pemantauan kesihatan secara real-time.

 

Cabaran

Salah satu cabaran utama dalam merealisasikan Masyarakat 5.0 adalah jurang digital yang merujuk kepada perbezaan akses dan penggunaan teknologi antara golongan yang berkemampuan dan mereka yang tidak. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), sekitar 30% daripada penduduk luar bandar masih tidak mempunyai akses kepada internet yang stabil. Tanpa akses kepada teknologi asas, golongan ini akan terus ketinggalan dan tidak dapat menikmati manfaat penuh daripada Masyarakat 5.0.

Untuk mencapai Masyarakat 5.0, kita memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam mengendalikan teknologi baharu. Namun, sistem pendidikan semasa mungkin tidak cukup untuk melahirkan pakar teknologi yang diperlukan. Data dari Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa hanya 40% daripada pelajar yang mendaftar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Ini menunjukkan bahawa terdapat kekurangan minat dan kesedaran tentang pentingnya bidang ini dalam kalangan pelajar.

Dengan peningkatan penggunaan teknologi digital, isu keselamatan siber menjadi semakin meningkat. Kes-kes seperti kecurian data dan serangan siber boleh memberi kesan besar terhadap keyakinan masyarakat terhadap teknologi. Menurut CyberSecurity Malaysia, jumlah serangan siber yang dilaporkan meningkat sebanyak 20% pada tahun 2023 berbanding tahun sebelumnya.

Automasi dan penggunaan AI boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan, terutama dalam sektor yang bergantung kepada tenaga kerja manual. Kajian oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) menunjukkan bahawa hampir 25% daripada pekerjaan di Malaysia berisiko digantikan oleh automasi dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ini boleh menimbulkan masalah pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi jika tidak ditangani dengan betul.

Untuk memastikan Malaysia berjaya dalam membangunkan Masyarakat 5.0 dengan sokongan infrastruktur teknologi yang mantap, beberapa strategi perlu diperkasakan untuk transformasi masyarakat 5.0.

 

Strategi

Malaysia sedang giat membangunkan infrastruktur teknologi untuk menyokong Masyarakat 5.0. Pelancaran rangkaian 5G, yang dijangka siap sepenuhnya menjelang 2025, adalah langkah penting dalam menyediakan sambungan internet yang pantas dan stabil. Menurut laporan SKMM, pelaburan dalam infrastruktur digital telah meningkat sebanyak 15% setiap tahun sejak 2020. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan negara kita bersedia dari segi infrastruktur. Masyarakat digalakkan menggunakan aplikasi dan perkhidmatan digital dalam kehidupan harian seperti e-dagang, perbankan dalam talian dan aplikasi kesihatan, serta teknologi dalam sektor-sektor lain seperti pertanian dan perkilangan.

Kerajaan dan sektor swasta telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan rakyat. Program seperti Dana Pembangunan Kemahiran Digital dan latihan dalam talian yang ditawarkan oleh pelbagai institusi pendidikan adalah langkah positif ke arah membangunkan tenaga kerja yang mahir. Kesedaran terhadap kemahiran teknologi dan STEM perlu ditingkatkan dalam kalangan pelajar.

Dalam usaha menangani isu keselamatan siber, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi data pengguna. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) adalah salah satu langkah penting dalam melindungi privasi pengguna. Selain itu, CyberSecurity Malaysia juga telah meningkatkan usaha untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan keselamatan siber melalui kempen kesedaran dan latihan. Menurut laporan tahunan CyberSecurity Malaysia, kesedaran tentang keselamatan siber dalam kalangan pengguna meningkat sebanyak 25% pada tahun 2023. Kesedaran mengenai keselamatan siber perlu ditingkatkan untuk melindungi data peribadi dan mengelakkan serangan siber, dengan menggunakan perisian keselamatan dan mengikuti amalan terbaik dalam talian.

Untuk mengurangkan kesan ekonomi daripada automasi, kerajaan telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk membantu pekerja yang terjejas. Program seperti Skim Latihan Semula dan Penempatan Pekerjaan (SLTP) bertujuan untuk memberi latihan semula kepada pekerja dalam bidang yang berisiko digantikan oleh teknologi. Data dari Jabatan Tenaga Kerja menunjukkan bahawa lebih daripada 50,000 pekerja telah menyertai program ini sejak ia dilancarkan pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa terdapat usaha yang berterusan untuk memastikan pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasaran pekerjaan. Masyarakat perlu bersedia menerima perubahan yang dibawa oleh teknologi dan menyesuaikan diri dengan cepat, dengan sifat keterbukaan terhadap teknologi baharu dan kesediaan untuk belajar dan menyesuaikan diri.

Inisiatif bandar pintar di Malaysia adalah contoh bagaimana teknologi boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Projek seperti Kuala Lumpur Smart City dan Iskandar Malaysia Smart City melibatkan penggunaan teknologi seperti IoT untuk menguruskan trafik, meningkatkan keselamatan awam dan mengurangkan penggunaan tenaga. Masyarakat perlu menyokong inisiatif kerajaan dalam pembangunan teknologi seperti pelaksanaan 5G dan Smart City, serta memberi maklum balas yang membina kepada projek-projek teknologi kerajaan.

Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pengurusan bandar telah mengurangkan kadar jenayah sebanyak 15% dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga sebanyak 20% dalam bandar-bandar pintar di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa teknologi boleh digunakan secara efektif untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kelestarian tenaga  dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antarabangsa juga penting dalam merealisasikan Masyarakat 5.0. Malaysia telah bekerjasama dengan negara-negara seperti Jepun dan Korea Selatan dalam bidang teknologi dan inovasi. Sebagai contoh, Memorandum Persefahaman (MoU) antara Malaysia dan Jepun dalam bidang teknologi pintar telah membawa kepada pelaksanaan pelbagai projek perintis di Malaysia. Data dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menunjukkan bahawa pelaburan dalam teknologi pintar dari Jepun meningkat sebanyak 30% sejak MoU ditandatangani. Ini menunjukkan bahawa kerjasama antarabangsa boleh membantu mempercepatkan pembangunan teknologi dan inovasi di negara kita. Kerjasama antara sektor awam, swasta dan akademik adalah penting untuk memacu inovasi dan penyelidikan dalam bidang teknologi melalui projek-projek kolaboratif.

Kesimpulannya, Masyarakat 5.0 menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualiti hidup dan menyelesaikan masalah sosial melalui penggunaan teknologi baharu. Namun, untuk merealisasikan visi ini, kita perlu menangani pelbagai cabaran seperti jurang digital, kekurangan kemahiran teknologi, isu keselamatan siber dan kesan ekonomi daripada automasi. Malaysia sedang giat membangunkan infrastruktur teknologi, meningkatkan pendidikan dan latihan dalam bidang STEM, serta memperkenalkan langkah-langkah keselamatan siber yang lebih ketat.

Selain itu, inisiatif untuk membantu pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasaran pekerjaan dan pembangunan bandar pintar perlu ditingkatkan untuk persediaan menghadapi era Masyarakat 5.0. Kerjasama antarabangsa juga memainkan peranan penting dalam mempercepatkan pembangunan teknologi dan inovasi. Dengan usaha yang berterusan dan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, masyarakat Malaysia mampu memastikan negara bersedia untuk menghadapi cabaran dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Masyarakat 5.0.

Sebagai masyarakat, kita perlu proaktif dalam mempelajari kemahiran baharu, memahami teknologi yang sedang berkembang pesat, dan menyokong inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan ini, kita dapat memastikan bahawa kita bukan sahaja bersedia menghadapi Masyarakat 5.0 tetapi juga dapat menjadi pemimpin dalam era baharu ini.

 

 

 

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Penyelidik Kanan Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Rencana ini juga diterbitkan di:

1. Utusan Malaysia (muka surat: ), 25 Jun 2024: Masyarakat 5.0 perlu sedia hadapi teknologi baharu 

 

2. Utusan (utusan.com.my), 25 Jun 2024: Masyarakat 5.0 perlu sedia hadapi teknologi baharu 

https://www.utusan.com.my/premium/2024/06/masyarakat-5-0-perlu-sedia-hadapi-teknologi-baharu/