1. Utusan Malaysia (muka surat: 18): Bawa pinggan dan cawan sendiri ke majlis keraian oleh Dr. Elizah Mohamed, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTHM

 

 

2. Utusan (utusan.com.my): Bawa pinggan dan cawan sendiri ke majlis keraian oleh Dr. Elizah Mohamed, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTHM

https://www.utusan.com.my/rencana/forum/2024/06/bawa-pinggan-dan-cawan-sendiri-ke-majlis-keraian/

 

3. Astro Awani (astroawani.com): Negara menua: Perlu PPR mesra warga berusia – Pakar. Kenyataan daripada Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

https://www.astroawani.com/berita-malaysia/negara-menua-perlu-ppr-mesra-warga-berusia-pakar-476331

 

4. Utusan Borneo Online (utusanborneo.com): Negara menua: Perlu PPR mesra warga berusia – Pakar. Kenyataan daripada Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

https://www.utusanborneo.com.my/2024/06/26/negara-menua-perlu-ppr-mesra-warga-berusia-kata-pakar

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Pensyarah UTHM bangunkan sistem pemantauan banjir di Taman Negara Endau Rompin

Pensyarah UTHM bangunkan sistem pemantauan banjir di Taman Negara Endau Rompin