1. Utusan Malaysia (muka surat: 17): Pengukuhan nilai keusahawanan lahir graduan minda kelas pertama oleh Profesor Madya Ts. Dr. Ahmad Mubarak Tajul Arifin, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), UTHM

 

2. Utusan (utusan.com.my): Pengukuhan nilai keusahawanan lahir graduan minda kelas pertama oleh Profesor Madya Ts. Dr. Ahmad Mubarak Tajul Arifin, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), UTHM

https://www.utusan.com.my/premium/2024/06/pengukuhan-nilai-keusahawanan-lahir-graduan-minda-kelas-pertama/

 

3. Kosmo (muka surat: 15): Cashless susahkan orang tua, pinggirkan sosial ekonomi. Kenyataan daripada Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), UTHM

 

4. Kosmo (kosmo.com.my): Tunai lebih selamat, boleh rasa. Kenyataan daripada Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), UTHM

https://www.kosmo.com.my/2024/06/27/tunai-lebih-selamat-boleh-rasa/

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): FAST anjur pertandingan galakkan transformasi bidang pengajaran dan pembelajaran

FAST anjur pertandingan galakkan transformasi bidang pengajaran dan pembelajaran

 

6. Utusan Borneo Sarawak (muka surat: 9); Negara menua perlu PPR mesra warga berusia:Pakar. Kenyataan daripada Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

 

7. Borneo Post (KK) (page: 5): Elderly-friendly public housing vital for an ageing population — Experts. The statement by Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Deputy Dean (Research, Development and Publication), Faculty of Technology Management and Business  (FPTP), UTHM