1. Utusan Malaysia (muka surat: 18): Malaysia perlu bangkit, tingkat daya saing negara oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

 

2. Utusan (utusan.com.my): Malaysia perlu bangkit, tingkat daya saing negara oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

https://www.utusan.com.my/rencana/2024/07/malaysia-perlu-bangkit-tingkat-daya-saing-negara/

 

3. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): KPM mahu bawa perubahan positif kepada landskap pendidikan negara oleh Ts. Inv Mahmod Abd Hakim Mohamad dan Ts. Inv Dr Mohd Shahir Yahya, Pusat Pengajian Diploma (PPD), UTHM

KPM laksana sesi libat urus, mahu bawa perubahan positif kepada landskap pendidikan negara

 

4. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): SULAM: FSKTM kongsi ilmu asas aplikasi web kepada pelajar sekolah

SULAM: FSKTM kongsi ilmu asas aplikasi web kepada pelajar sekolah