1. Utusan Malaysia (muka surat: 14): Tingkat penguasaan digital pendidik TVET di Malaysia oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) dan Ts. Mohd Hatta Mohamed Ali @ Md Hani, Pusat Pengajian Diploma (PPD), UTHM

 

2. Utusan  (utusan.com.my): Tingkat penguasaan digital pendidik TVET di Malaysia oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) dan Ts. Mohd Hatta Mohamed Ali @ Md Hani, Pusat Pengajian Diploma (PPD), UTHM

https://www.utusan.com.my/rencana/2024/07/tingkat-penguasaan-digital-pendidik-tvet-di-malaysia/

 

3. Bernama (bernama.com): PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT RANCAKKAN PEMBUDAYAAN ILMU, LUASKAN PELUANG BELAJAR oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), UTHM

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2314604

 

4. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Kepentingan kompetensi digital kepada pendidik TVET di Malaysia oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) dan Ts. Mohd Hatta Mohamed Ali @ Md Hani, Pusat Pengajian Diploma (PPD), UTHM

Kepentingan kompetensi digital kepada pendidik TVET di Malaysia

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Childfree: Adakah menyalahi sunnah dan maqasid syariah? oleh Abdul Hadi Abd Aziz, Pusat Pengajian Bahasa (PPB), UTHM

Childfree: Adakah menyalahi sunnah dan maqasid syariah?

 

6. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Risiko perubahan iklim terhadap sektor pembinaan di Malaysia oleh Prof. Madya Dr. Haryati Syafii, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

Risiko perubahan iklim terhadap sektor pembinaan di Malaysia