1. Berita Harian (muka surat:P22): UTHM miliki organisasi latihan RPTO

 

2. Berita Harian (muka surat: 12): Dasar kalis cabaran global dorong peningkatan daya saing negara oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

 

3. Berita Harian (bharian.com.my): Dasar kalis cabaran global dorong peningkatan daya saing negara oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2024/07/1265624/dasar-kalis-cabaran-global-dorong-peningkatan-daya-saing-negara

 

4. Utusan Malaysia (muka surat: 32): Jadikan penulisan medan sebarkan ilmu oleh Farhana Abd Hamid, Pusat Pengajian Bahasa (PPB), UTHM

 

5. Utusan (utusan.com.my): Jadikan penulisan medan sebarkan ilmu oleh Farhana Abd Hamid, Pusat Pengajian Bahasa (PPB), UTHM

https://www.utusan.com.my/rencana/forum/2024/07/jadikan-penulisan-medan-sebarkan-ilmu/

 

6. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Malaysia perlu bangkit tingkat daya saing negara oleh Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad @ Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan (FPTP), UTHM

Malaysia perlu bangkit tingkat daya saing negara

 

7. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Mobiliti hijau dan cekap melalui inovasi AI dalam pengangkutan oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar,  Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), UTHM

Mobiliti hijau dan cekap melalui inovasi AI dalam pengangkutan

 

8. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Pengukuhan nilai keusahawanan lahir graduan minda kelas pertama oleh Profesor Madya Ts. Dr. Ahmad Mubarak Tajul Arifin, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), UTHM

Pengukuhan nilai keusahawanan lahir graduan minda kelas pertama  

 

9. Borneo Post (Kuching) (page:10): Elderly friendly public housing vital for ageing population. The statement by Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Deputy Dean (Research, Development and Publication), Faculty of Technology Management and Business  (FPTP), UTHM