Sesi Libat Urus Jelajah Masa Depan Pendidikan Negara telah berlangsung dengan jayanya pada 27 Februari 2024 lalu. Acara yang telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Who itu melibatkan lebih 100 peserta dari pelbagai latar belakang termasuk wakil Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK), kumpulan pendidikan inklusif, agensi Kerajaan dan badan bukan Kerajaan (NGO), badan berkanun, persatuan keagamaan, institusi pendidikan tinggi, institusi serta pempengaruh pendidikan.

Program itu merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengumpul pandangan dan cadangan daripada pelbagai pihak berkepentingan dalam usaha merangka pelan pendidikan yang komprehensif dan holistik bagi dekad akan datang. Sesi itu juga bertujuan untuk mengenal pasti cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, dengan memberi tumpuan terhadap pendidikan manusiawi yang memartabatkan ilmu pengetahuan serta aspek kemanusiaan yang seimbang.

Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran

Dalam sesi perbincangan itu, isu utama yang dibincangkan termasuk keperluan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah seluruh negeri. Pendidik menekankan pentingnya pendekatan pedagogi yang lebih inovatif serta latihan profesional yang berterusan bagi guru-guru. Pendekatan pengajaran yang berpusatkan pelajar dan pembelajaran berasaskan masalah (PBL) telah terbukti meningkatkan kemahiran kritikal dan kreatif dalam kalangan pelajar.

Akses pendidikan

Isu akses kepada pendidikan untuk semua turut mendapat perhatian, dengan cadangan untuk memastikan golongan kurang mampu dan pelajar di kawasan luar bandar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan perdana. Statistik menunjukkan bahawa pelajar di kawasan luar bandar masih menghadapi kesukaran dalam mendapatkan akses pendidikan berkualiti, terutamanya dari segi infrastruktur dan sumber pembelajaran. Pendidikan inklusif untuk pelajar dengan keperluan khas juga ditekankan sebagai agenda penting, dengan menekankan penyediaan perkhidmatan sokongan yang memadai.

Kurikulum dan penilaian

Para peserta turut membincangkan kepentingan pemantapan kurikulum yang relevan dengan keperluan masa depan. Penekanan diberikan kepada pendekatan penilaian yang lebih holistik dan menyeluruh untuk menggantikan sistem peperiksaan tradisional yang tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Pendekatan penilaian berterusan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang pencapaian pelajar dalam pelbagai aspek, termasuk kemahiran sosial dan emosi.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan

Integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi salah satu topik hangat. Peningkatan infrastruktur digital di sekolah-sekolah serta pembangunan kandungan e-pembelajaran yang lebih interaktif dicadangkan. Pembelajaran jarak jauh dan hibrid turut dibincangkan sebagai pendekatan relevan untuk masa depan. Menurut laporan UNESCO, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memperluas akses kepada bahan pembelajaran dan mempertingkatkan interaksi antara guru dan pelajar.

Kerjasama dengan industri

Kerjasama antara sekolah dan sektor industri juga ditekankan. Perkongsian dengan sektor swasta dapat menyediakan peluang latihan amali dan pengalaman kerja kepada pelajar, sekali gus mempersiapkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan dalam pasaran kerja. Kerjasama ini juga membantu penyesuaian kurikulum agar lebih selari dengan keperluan industri semasa.

Pembelajaran Sepanjang Hayat dan pendidikan STEM

Komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pengukuhan pendidikan dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) turut dibincangkan. Program khas untuk memperkasakan pendidikan STEM serta inisiatif pembelajaran berterusan untuk dewasa mendapat sokongan penuh daripada para peserta. Pendidikan STEM yang kukuh dikaitkan dengan peningkatan daya saing negara dalam bidang teknologi dan inovasi.

Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET)

Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) turut mendapat perhatian, dengan cadangan untuk memperkukuhkan kurikulum TVET dan menyediakan fasiliti serta peralatan terkini bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. TVET memainkan peranan penting dalam mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan kemahiran praktikal dalam kalangan belia.

Menteri Pendidikan, Fadhlina Siddiq dalam kenyataannya menegaskan pelan pendidikan yang bakal dibentuk itu adalah hasil daripada sumbangan idea dan cadangan yang dikumpulkan daripada semua pihak yang berkepentingan. Komitmen semua adalah untuk memastikan setiap anak Malaysia mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang mereka. Ini adalah langkah penting dalam usaha memartabatkan pendidikan negara dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing di peringkat global.”

Justeru itu, para pensyarah universiti juga tidak ketinggalan untuk memainkan peranan yang lebih proaktif dalam menghadapi cabaran masa depan pendidikan negara. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memainkan peranan dalam membentuk pemikiran kritis dan kemahiran abad ke-21 kepada para pelajar. Untuk menghadapi cabaran masa depan pendidikan negara, pensyarah universiti perlu membuat persediaan yang menyeluruh dalam aspek teknologi, pedagogi dan pengembangan profesional. Di samping itu, mereka harus memainkan peranan yang komprehensif dalam penyampaian ilmu, penyelidikan, pembentukan karakter dan kolaborasi dengan komuniti serta industri. Dengan komitmen yang berterusan terhadap pembelajaran dan inovasi, pensyarah universiti dapat membantu memastikan bahawa pendidikan tinggi tetap relevan dan berkesan pada era yang terus berkembang ini.

Kesimpulannya, sesi libat urus itu berjaya mengumpulkan pelbagai pandangan dan cadangan bernas daripada pelbagai pihak termasuk guru, ibu bapa, pelajar dan wakil industri. Semua input itu akan dirumuskan dalam pelan pendidikan nasional yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Diharapkan pelan itu akan mampu membawa perubahan yang signifikan dan positif kepada landskap pendidikan negara.

 

 

 

 

Ts. Inv Mahmod Abd Hakim Mohamad,

Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Pusat Pengajian Diploma

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Ts. Inv Dr Mohd Shahir Yahya,

Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Pusat Pengajian Diploma

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)