Qiraat dan pengecaman pembacaan al-Quran

Dialek bahasa asli, cara percakapan dan latar belakang sosioekonomi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi gaya bercakap. Pencampuran qiraat adalah dilarang dalam Islam, terutamanya semasa pembacaan sewaktu solat. Pengenalpastian ancaman yang boleh mempengaruhi ketepatan pengenalan suara dan keputusan mempengaruhi pengenalan bacaan itu sendiri belum lagi dibincangkan secara meluas, terutamanya dengan pelbagai kesan yang berlaku dalam bunyi bising dan kekeliruan latar belakang, prestasi pengecaman cara percakapan dalam persekitaran yang mempunyai bunyi bising dan gema akan menurunkan kualiti audio secara dramatik juga.

Namun begitu, hanya sedikit kajian yang menumpukan pada penyelidikan faktor prestasi atau ketepatan dalam persekitaran gema dan masih lagi belum ada yang mengkaji faktor-faktor tersebut pada kesannya di dalam sampel qiraat dan pengelasannya.

Pemahaman aksen berkaitan dengan bahasa seseorang manakala dialek kebanyakannya digunakan untuk jenis tatabahasa dan sebutan bahasa tertentu dalam komuniti tertentu, sering disebabkan oleh perbezaan geografi. Akses untuk bahasa yang dipilih berbeza antara penceramah tetapi mereka masih boleh difahami dalam skop penceramah yang sama.

Tetapi, jika ia digunakan dalam bidang pengecaman suara, ia menjadi keperluan untuk mempunyai standard pengenalan aksen tertentu dari segi meningkatkan pelaksanaan ucapan, sistem pengecaman pembesar suara, interaksi mesin manusia dan membangunkan sistem pertanyaan lisan dialek serantau.

Ini akan menimbulkan kesukaran untuk memodelkan ucapan input untuk pembangunan sistem bebas pembesar suara. Faktor ketepatan pengecaman kadar terjejas kerana peluang spektrum untuk isyarat al-Quran yang terdedah kepada bunyi tambahan atau gema daripada rakaman. Mencampurkan pelbagai jenis bacaan qiraat dianggap dilarang dalam Islam, terutamanya semasa solat.

Oleh kerana al-Quran ditulis dalam bahasa Arab iaitu salah satu bahasa yang sering digambarkan sebagai kompleks sintaksis dan morfologinya, maka  masalah bahasa untuk bahasa Arab adalah pelbagai bahagian oleh variasi dialek. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat Islam di dunia membaca, memahami dan mengamalkannya. Semua orang Islam percaya bahawa kandungan al-Quran tidak rosak atau berubah dan oleh itu nilai dan teks asal dilindungi dan dikekalkan.

Oleh itu, dilarang membaca al-Quran dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab dengan tidak ada penambahan atau pengurangan. Walaupun membaca al-Quran tidak digunakan dalam komunikasi, ianya sangat penting untuk mengajar sebutan bunyi Arab klasik (bahasa al-Quran yang suci). Lebih-lebih lagi, mengajar cara mengucapkan bunyi al-Quran sangat diperlukan untuk membaca al-Quran dengan betul, sama ada untuk menghafalnya atau membacanya dalam ibadat Islam, seperti doa (Elhadj, Alghamdi, dan Alkanhal, 2013).

Pada asasnya, terdapat 10 bacaan qiraat dari Imam yang berbeza (pada asalnya terdapat tujuh jenis qiraat Mutawatirah iaitu Imam Nafi’, Imam Ibn Kathir, Imam Abu Amru al-Basriy, Imam Ibn `Amir, Imam `Asim, Imam Hamzah dan Imam al-Kisa`iy.  Kemudiannya ditambah tiga lagi qiraat iaitu Imam Abu Ja`far, Imam Ya’qub dan Imam Khalaf menjadikannya 10 qiraat mutawatirah ) (Rauf,2014), yang menggunakan Mushaf Uthmani yang sama dan perbezaan antara qiraat yang berlaku kerana lokasi yang mana al-Quran itu diajar seperti Imam Ibn Kathir di Mekah dan Imam Nafi` di Madinah.

Kepekaan bacaan dan sebutan vokal yang sama dan kata-kata yang berbeza oleh penceramah tertentu boleh menjejaskan sensitiviti atau ketepatan pengenalan automatik untuk aksen bahasa dan ini mungkin berlaku dengan bacaan al-Quran juga.

Hasil dari penyelidikan pensyarah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) sewaktu kajian PhD telah mengenal pasti jenis perbezaan baca al-Quran ini dan boleh disinergikan dengan berbilang algoritma. Proses pengecaman yang kadang kala agak sukar dilaksanakan melalui pendengaran kini boleh dicapai dengan ketepatan hampir menyamai 95 peratus menggunakan algoritma pengecaman  tertentu. Konsep ini dikenal pasti menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Hasil dari koleksi pembacaan oleh Qari’  yang berlainan dari laman web (islamweb.net) yang dipercayai amat penting bagi membolehkan pembacaan tepat digunakan dan dikumpulkan bagi menyokong proses pengecaman suara ini.

Jika kajian ini diteruskan pastinya mencapai matlamat yang lebih tinggi dan meningkatkan kefahaman pembacaan al-Quran seterusnya ke peringkat nasional dan antarabangsa. Kajian pengecaman melalui suara untuk pembacaan al-Quran juga tidak seharusnya hanya menekankan kepada pengecaman tajwid semata-mata tetapi juga berbilang jenis bacaan melalui aksen ini bagi meningkatkan kefahaman pembacaan al-Quran khususnya kepada semua umat Islam khasnya. Penulis berharap agar kajian seperti ini diteruskan selain dikembangkan untuk memberi manfaat kepada orang Islam dan pemahaman sejagat.

 

 

 

Dr. Noraziahtulhidayu Kamarudin

Jabatan Multimedia

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

 

Prof. Madya Dr. Abdul Abdul Rauf Hassan

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Categories
E-WacanaRencana
Subscribe