Keratan Akhbar – Kerjasama penjawat awam jayakan Dasar Perpaduan Negara

Oleh Dr Lutfan Jaes – Februari 17, 2021 bhrencana@bh.com.my Dasar Perpaduan Negara (DPN) dan Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030 dilancarkan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin lalu. DPN adalah dokumen...

Oleh Dr Lutfan Jaes – Februari 17, 2021

bhrencana@bh.com.my

Dasar Perpaduan Negara (DPN) dan Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030 dilancarkan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin lalu.

DPN adalah dokumen strategi jangka panjang dan usaha berterusan dirangka untuk menetapkan hala tuju perpaduan negara dalam memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.

Blueprint Perpaduan Negara 2021-2030 pula dokumen menggariskan anjakan strategik dalam mencapai objektif seperti digariskan DPN. Ia turut menjadi rujukan dalam penyediaan Pelan Tindakan Perpaduan Negara (PTPN) 2021-2025.

Dalam hal ini, penjawat awam mempunyai tugas paling berat dalam memastikan dasar dan rangka tindakan berjaya dilaksanakan.

Tanggungjawab ini bukan sahaja dipikul warga Kementerian Perpaduan Negara, malah semua warga kementerian lain. Ia berkait usaha dan proses penambahbaikan serta penyampaian sistem tadbir urus berkesan.

DPN menggariskan empat Pemboleh Daya Perpaduan yang perlu diambil serius warga penjawat awam yang boleh didefinisi sebagai pencetus atau mekanisme pemudah cara kepada perpaduan yang menyumbang kemakmuran rakyat.

Ia secara langsung memberi kesan kepada arah perpaduan seperti dicita-citakan negara.

Pertama, usaha meningkatkan peluang ekonomi yang saksama. Ia usaha mengimbangi taraf sosioekonomi antara etnik dengan wilayah tanpa mengira kepentingan mana-mana pihak.

Tumpuan pembangunan kepada golongan terpinggir, wilayah terpencil serta negeri yang ketinggalan. Dalam hal ini iltizam penjawat awam sangat diharapkan dalam mengenal pasti, menyantuni dan usaha turun padang. Perubahan terhadap sikap, nilai dan tindakan penjawat awam adalah diharapkan.

Dinamika dalam dasar tadbir urus juga dituntut. Memastikan perkhidmatan mesra rakyat, sentiasa profesional, mengutamakan integriti, cekap, berkesan dan melakukan perkara yang betul pada pertama kali sangat utamakan.

 

 

Categories
Keratan Akhbar 2021

RELATED ARTICLE