Penyelidik universiti perlu berminda inovasi bantu pengusaha industri   

Gambar sekadar hiasan.

Aktiviti inovasi dalam kalangan penyelidik universiti adalah komponen penting dalam pembangunan ilmu dan teknologi serta dalam memajukan pengetahuan. Ia memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong penemuan baharu, mengembangkan aplikasi praktikal dan membantu masyarakat secara keseluruhannya. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam ulasan aktiviti inovasi dalam kalangan penyelidik universiti: 

  • Penyelidikan asas

Universiti sering menjadi tapak penyelidikan asas, yang mana penyelidik memeriksa soalan-soalan asas dan mendasar dalam sains, teknologi, seni dan bidang lain. Ini membentuk dasar untuk berinovasi ke peringkat yang lebih tinggi dan membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. 

  • Pembangunan teknologi dan produk baharu

Penyelidik universiti sering menghasilkan teknologi dan produk baharu yang boleh mempunyai aplikasi praktikal dalam industri. Perkembangan ini sering disertai dengan proses komersial, seperti paten, pelaburan dan kolaborasi dengan industri, untuk memastikan teknologi atau produk tersebut mencapai sasaran. 

  • Inovasi dalam pendidikan

Selain daripada penyelidikan, penyelidik universiti juga terlibat dalam inovasi pendidikan. Mereka mencipta program pembelajaran yang lebih baik, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengajaran dan mengembangkan kaedah pengajaran yang inovatif. 

  • Kolaborasi dengan industri

Kerjasama antara universiti dan industri adalah penting dalam memindahkan penemuan dan teknologi universiti ke pasaran. Inovasi ini sering melibatkan pertukaran sumber daya dan pengetahuan antara penyelidik universiti dan syarikat komersial. 

  • Pembiayaan dan sumber kewangan

Untuk membolehkan aktiviti inovasi, penyelidik universiti bergantung kepada pembiayaan, sama ada melalui dana penyelidikan, sumbangan swasta atau kerjasama dengan badan penyelidikan dan pembangunan. Pembiayaan yang mencukupi adalah penting untuk menyokong inovasi. 

  • Penyebaran ilmu dan pengetahuan

Universiti berfungsi sebagai pusat penghasilan ilmu dan pengetahuan. Hasil penyelidikan dan inovasi yang dihasilkan di universiti harus disebarkan secara meluas, melalui penerbitan akademik, penyampaian konferensi dan kerjasama dengan masyarakat sivil dan sektor awam. 

  • Inovasi sosial

Aktiviti inovasi dalam kalangan penyelidik universiti juga melibatkan penyelesaian masalah sosial dan persekitaran. Penyelidik sering berusaha untuk mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. 

Justeru itu, aktiviti berinovasi yang mencapai aspek komersial adalah inti bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan dalam dunia perniagaan masa kini. Inovasi bukan sahaja perlu mempunyai nilai dalam aspek kreativiti, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan strategi komersial yang kukuh untuk memastikan kejayaan jangka panjang. 

Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin ketika menghadiri Program Pembangunan Komuniti Usahawan Tani dan Inovasi Sosial, Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 9 September 2023 lalu turut menyarankan agar institusi pengajian tinggi (IPT) sentiasa ‘turun padang’ dalam usaha membantu masyarakat menyelesaikan isu setempat. Menurut beliau, IPT perlu proaktif dalam melaksanakan inisiatif berkenaan sekali gus memperkasakan peranan dan sumbangan institusi itu dengan menyampaikan ilmu, kepakaran dan teknologi yang ada kepada masyarakat melalui program ‘outreach’. Selain itu, beliau turut menekankan bahawa ilmu dan kepakaran yang berterusan serta disusun dengan cara yang sesuai dan mudah untuk dipraktikkan, selain program yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. 

Ini dapat dilihat apabila sebanyak 474 produk/teknologi/perkhidmatan telah berjaya dikomersialkan di pasaran tempatan dan antarabangsa dengan nilai jualan lebih daripada RM540 juta bagi tahun 2016 sehingga 2022. Daripada jumlah tersebut, universiti menyumbang kepada bilangan produk/teknologi/perkhidmatan tertinggi iaitu 136 (29%), diikuti Agensi Kerajaan iaitu 126 (27%) dan Agensi Pembangunan Teknologi iaitu 88 (18%). 

 

 

Bagi menghadapi cabaran yang ada, para penyelidik universiti mestilah melalui beberapa langkah berikut:

Pertama, aktiviti berinovasi perlu mampu mengenal pasti peluang pasaran yang relevan. Ini bermaksud syarikat perlu memahami keperluan dan keinginan pelanggan, serta mencari titik-titik lemah dalam pasaran sedia ada yang boleh diperbaiki melalui inovasi. Melalui pengetahuan ini, syarikat boleh menghasilkan produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan pasaran dan mencipta permintaan agar dapat mencapai kejayaan komersial. 

Kedua, aktiviti berinovasi mesti fokus pada pembangunan produk atau perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang jelas. Inovasi yang tidak memberi manfaat tambahan kepada pelanggan atau pasaran adalah sia-sia. Oleh itu, syarikat perlu berusaha untuk memastikan bahawa produk atau perkhidmatan yang mereka hasilkan mempunyai ciri-ciri unik, lebih baik, atau lebih efisien daripada yang sedia ada. 

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahawa aktiviti inovasi diterjemahkan menjadi strategi komersial yang tepat. Ini termasuklah memilih model perniagaan yang sesuai, menentukan harga yang kompetitif, dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Aktiviti berinovasi yang berjaya akan mampu menyokong pertumbuhan syarikat dan memberikan pulangan pelaburan yang baik. 

Selain itu, kerjasama dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam inovasi komersial. Syarikat perlu berinteraksi dengan rakan kongsi, penyedia perkhidmatan dan pelanggan untuk mendapatkan input dan sokongan yang diperlukan. Melalui perkongsian idea dan sumber daya, syarikat boleh mempercepatkan proses inovasi dan mencapai kejayaan komersial dengan lebih efisien. 

Ketiga, aktiviti inovasi mesti sentiasa dijaga dan diperbaharui. Pasaran sentiasa berubah, dan teknologi sentiasa berkembang. Oleh itu, syarikat perlu terus berinovasi untuk memastikan bahawa mereka sentiasa relevan dalam pasaran. Aktiviti inovasi yang berterusan akan membantu syarikat meneroka peluang baharu dan mengekalkan kejayaan komersial mereka. 

Secara keseluruhannya, aktiviti berinovasi yang mencapai aspek komersial adalah penting dalam kalangan penyelidik universiti memainkan peranan penting dalam memajukan pengetahuan, teknologi dan masyarakat. Melalui penyelidikan asas, pembangunan produk, kolaborasi industri, dan penyebaran ilmu, penyelidik universiti berperanan dalam membentuk masa depan yang lebih cerah dan memastikan peningkatan terus dalam bidang-bidang yang berbeza. Ia memerlukan usaha yang berterusan, fokus pada nilai tambah, kolaborasi, dan keupayaan untuk berubah dan beradaptasi. Dengan pendekatan yang betul, inovasi boleh menjadi enjin pertumbuhan yang kuat bagi syarikat dan menyumbang kepada kelestarian dalam pasaran komersial. 

 

 

 

Ts. Inv. Mahmod Abd Hakim Mohamad

Pensyarah Kanan

Pusat Pengajian Diploma

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

 

Rencana ini juga diterbitkan di:

1. Malaysia Gazette (malaysiagazette.com), 19 Januari 2024: Penyelidik universiti perlu berminda inovasi bantu pengusaha industri

https://malaysiagazette.com/2024/01/19/penyelidik-universiti-perlu-berminda-inovasi-bantu-pengusaha-industri/

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2024Rencana
Subscribe