Penyelidik UTHM Terima Dana Penyelidikan Daripada KPT Bernilai RM 2.07 Juta

Seramai 30 orang penyelidik UTHM telah diluluskan permohonan dana penyelidikan bagi Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) dan Geran Pembangunan Prototaip (PRGS) daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Jumlah permohonan FRGS yang dikemukakan kepada kementerian adalah sebanyak 287 projek FRGS manakala bagi PRGS adalah 27 projek. Semoga kelulusan ini dapat meningkatkan kecemerlangan penyelidikan universiti.

Setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih kepada semua penerima seperti senarai berikut;

frgs

Categories
Penyelidikan dan InovasiUncategorized
Subscribe