UTHM Top Leadership Programme : UTHM TUMPU PEMERKASAAN KEPIMPINAN BERKOMPETEN

Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) dan Akademi Kepimpinan pengajian Tinggi (AKEPT) bekerjasama dalam program pembangunan, pendayaupayaan dan pemerkasaan kepemimpinan yang berstruktur dan dinamik menerusi Program “Strategic Leadership Coaching and Mentoring” bermula 3 Ogos 2017 sehingga 5 Ogos 2017 yang dikendalikan oleh Lead Coach, Datuk Profesor Razali bin Mahfar dan pasukan yang dilantik oleh AKEPT.

Dalam mendokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), inisiatif ini dilihat sebagai platform pemerkasaan kepemimpinan demi kecemerlangan Universiti serta organisasi. AKEPT selaku peneraju pemerkasaan kepemimpinan pendidikan tinggi Negara diamanahkan untuk menyediakan kelompok pemimpin yang trampil.

AKEPT ditubuhkan pada Januari 2008, merupakan organisasi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang berperanan membawa transformasi dalam pengajian tinggi di Malaysia selaras dengan objektif Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara.

Pembentukan pemimpin yang berwibawa ini menjadi kayu ukur kepada keupayaan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk merealisasikan hasrat negara sebagai hab kepada pendidikan antarabangsa. Program ini juga menjadi asas kepada pembentukan modal insan dalam kalangan ahli akademik untuk bersama-sama membangunkan negara.

Objektif utama Leadership Programme ini adalah untuk ;

Memberikan kesedaran kepada peserta mengenai kepentingan dan keperluan kaedah kepimpinan yang berkesan di dalam membantu meningkatkan produktiviti serta mengukuhkan imej korporat .
Memberi pendedahan mengenai kaedah dan strategi dalam sesebuah organisasi.
Membina jalinan komunikasi yang berkesan agar setiap tugasan yang diberikan dapat disampaikan dengan berkesan dan tepat
Program yang mengambil masa dua hari ini dikendalikan oleh, Datuk Profesor Razali bin Mahfar merupakan pakar dalam Strategi, Kepimpinan, Inovasi, Transformasi dan Prestasi organisasi.

Biodata Konsultan:

Datuk Profesor Razali bin Mahfar berpengajian dalam bidang Kejuruteraan Penerbangan dan Pemasaran Antarabangsa di United Kingdom, dan telah menghadiri pelbagai program pengurusan peringkat tinggi seperti di Oxford, Harvard dan NASA. Dalam tempoh 36 tahun yang lalu, beliau telah berkhidmat dengan pelbagai syarikat multinasional utama, syarikat awam tersenarai, syarikat berkaitan kerajaan dan institusi penyelidikan awam, dalam jawatan kanan dalam bidang penerbangan (BRITANNIA AIRWAYS and MAS); pengilangan automotif dan pemasaran eksport Perusahaan Otomobil Nasional (PROTON); Minyak gas (ESSO dan SHELL); mikroelektronik Information Communications Technology (ICT) dan Research Development, Malaysian Institute of Microelectronic Systems (MIMOS); teknologi industri dan pensijilan kualiti Research Development, Scientific and Industrial Research Institute (SIRIM); pengajian Tinggi, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF), Universiti Kewangan Islam Global, yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, syarikat pemegangan pelaburan Deutsch-Französische Hochschule ( (DFH), dan strategi dan perundingan transformasi (MYiLEAP).

Beliau bertanggungjawab ke atas operasi kejuruteraan dan penyelenggaraan penerbangan, spesifikasi piawai kawalan kualiti, pengurusan rantaian bekalan, pengurusan penyelidikan dan pembangunan dan pengurusan geran, transformasi dan proses kejuruteraan perniagaan, pengurusan modal insan, pemasaran dan penjenamaan, pengurusan kemudahan, Health, Safety and Environment (HSE), Perancangan Strategik dan pernah menerajui projek transformasi terbesar.

Di peringkat antarabangsa, beliau telah berkhidmat sebagai EXCO di sebuah organisasi “non-profit organization”, Perkongsian Pengetahuan Global (GKP), pernah juga berperanan dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF), Majlis Perniagaan Dunia Pembangunan Mampan (WBCSD) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) .

Di peringkat tempatan, beliau juga menyumbang kepada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan dalam pelbagai peranan dan kapasiti, termasuk penceramah dan fasilitator dalam Program Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) yang melibatkan latihan 400 pegawai kanan kerajaan menilai JUSA C dan ke atas.

Di sektor swasta, beliau telah melatih lebih daripada 1,000 orang pemimpin kanan di Multinational Corporation (MNC) dan Government-Linked Company (GLC). Selepas persaraan pada tahun 2012, Datuk Razali telah dilantik sebagai Profesor Adjung dan penasihat tambahan oleh pelbagai institusi pengajian tinggi dan beliau juga telah dilantik sebagai perunding kepada pelbagai organisasi.

Dalam pendidikan tinggi dan profesionalisme, beliau mempelopori penubuhan International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) sekitar tahun 2006 dan menubuhkan Persatuan Profesional Kewangan Islam (ACIFP). Pada tahun 2009, beliau telah berunding untuk transformasi Pusat Antarabangsa Kepimpinan dalam Kewangan (ICLIF) dan penubuhan Institut Kewangan Asia (AIF).

Pada tahun 2012, beliau dilantik oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk membangunkan Institusi Insurans Malaysia 2013-2020 Blueprint Transformation dan kemudian pada tahun 2013, beliau berusaha mengubah Institut Bankers Malaysia (IBBM) ke Asian Institute of Islamic Statutory (AICB) dan Sekolah Perbankan Asia (ABS). Selepas itu pada tahun 2017, beliau telah dilantik oleh AKEPT (Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi Malaysia) sebagai mentor bimbingan dan strategik kepada pengurusan atasan universiti awam.

retreat_550x366_23fb63694b60057a1e99ad9c5ce34aaa

Categories
Uncategorized
Subscribe