Transformasi Industri 4.0: Pekerja perlu perkasa diri hadapi cabaran

Gambar hiasan.

Sambutan Hari Pekerja pada 1 Mei adalah penghargaan untuk pekerja kepada negara. Namun demikian, pekerja menghadapi pelbagai cabaran terutamanya penggunaan dan perubahan teknologi yang berkembang pesat. Dalam era Industri 4.0, tren pekerjaan sedang berubah dengan cepat akibat teknologi digital dan automatasi. Menurut kajian, kira-kira 30 hingga 40 peratus daripada pekerjaan yang sedia ada di negara kita akan berubah atau terhapus oleh teknologi digital dan automasi dalam masa beberapa tahun yang akan datang.

Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang akan mengalami penurunan permintaan dalam era Industri 4.0, seperti pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas rutin dan manual. Namun demkian, Industri 4.0 membawa peluang kerjaya baru yang memerlukan kemahiran teknologi digital dan automasi. Perkembangan teknologi dan kemajuan dalam era Industri 4.0 menyebabkan permintaan untuk kemahiran teknologi semakin meningkat. Era Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia pekerjaan di seluruh dunia. Pada era ini, teknologi semakin berkembang dengan pesat dan mempunyai impak besar terhadap cara kita bekerja.

Kemahiran teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan produktiviti dan efisiensi, menjimatkan masa dan kos, serta membolehkan pekerja berfungsi dengan lebih cekap dan efektif. Oleh itu, individu perlu mengembangkan kemahiran baru untuk memenuhi permintaan pasaran dan bersaing dalam industri yang semakin kompetitif.

Menurut Laporan Tahunan Ekonomi Digital Malaysia, permintaan untuk pekerjaan dalam bidang teknologi, seperti keamanan siber, pengurusan data, dan pembangunan aplikasi semakin mendapat permintaan yang tinggi. Banyak pekerjaan yang pernah dilakukan secara manual kini telah digantikan oleh mesin atau perisian. Ini termasuk kerja-kerja yang berulang dan memerlukan tumpuan yang tinggi. Pekerjaan ini kini menjadi lebih mudah dilakukan oleh mesin dan perisian daripada oleh manusia. Ini bermakna bahawa pekerja perlu memiliki kemahiran teknologi baru untuk dapat bersaing dalam industri.

Bagi pekerja yang tidak mempunyai kemahiran teknologi, mereka akan menghadapi cabaran dalam mencari pekerjaan atau mengekalkan pekerjaan mereka. Mereka mungkin terjejas dari segi produktiviti dan kualiti kerja, dan akhirnya tertinggal dalam bidang masing-masing.Oleh itu, penting bagi pekerja untuk mempelajari kemahiran-kemahiran baru bagi memenuhi permintaan pasaran dan menjadi berdaya saing pada era Industri 4.0 yang semakin kompetitif. Hanya pekerja yang mempunyai kemahiran teknologi akan berdaya saing untuk kekal relevan dalam organisasi mereka.

Kemahiran teknologi

Salah satu kemahiran penting yang diperlukan dalam era Industri 4.0 adalah kemahiran teknologi. Kemahiran ini termasuklah pengetahuan tentang teknologi baru dan keupayaan untuk menggunakannya. Contohnya, penggunaan perisian dan peralatan teknologi tinggi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Internet Kebendaan (IoT) dan Analisa Data Besar. Kemahiran teknologi bukan sahaja memberikan kelebihan dalam mencari pekerjaan, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan kecekapan pekerja. Pekerja yang mahir dalam teknologi akan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik daripada pekerja yang tidak mahir dalam teknologi.

Di negara kita, teknologi telah berkembang dengan pesat, dan organisasi perlu memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan mampu menguasai teknologi terkini untuk memenuhi permintaan pasaran. Pekerja perlu mempelajari kemahiran teknologi yang baharu dan terus memperbaharui kemahiran mereka seiring dengan perkembangan teknologi.

Kemahiran menganalisis data

Pekerja yang mahir dalam teknologi juga mempunyai kelebihan dalam menguruskan dan menganalisis data. Dalam era Industri 4.0, data telah menjadi sumber yang sangat penting dalam mengambil keputusan strategik bagi syarikat dan organisasi. Kemahiran untuk mengumpul, memproses dan menganalisis data, serta menghasilkan keputusan yang tepat. Pekerja yang mempunyai kemahiran menganalisa data dapat membantu organisasi memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data. Untuk memperoleh kemahiran ini, seseorang perlu menguasai kemahiran teknikal seperti pemprosesan data dan perisian analisis data, serta kemampuan berfikir secara kritis dan logik. Kemahiran menganalisa data sangat penting bagi pekerja dalam pelbagai bidang, membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Pekerja yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan data dan analisis, akan memberikan nilai tambah kepada organisasi mereka.

Kreativiti dan innovasi

Selain itu, menurut Laporan Tahunan Tenaga Kerja Malaysia, kemahiran kreativiti dan inovasi juga menjadi penting dalam era Industri 4.0. Laporan tersebut menyatakan bahawa kemahiran ini menjadi faktor penting dalam memenuhi permintaan untuk produk terkini dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Pada era ini, banyak pekerjaan semakin menjadi automatik dan bersifat rutin. Oleh itu, kemahiran ini membantu individu memikirkan cara baharu untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan idea-idea baharu dan mencipta nilai tambah dalam perniagaan. Keupayaan berinovasi dan mencipta produk atau perkhidmatan baharu adalah penting untuk menarik pelanggan dan memenangi pasaran yang kompetitif.

Kemahiran komunikasi

Kemahiran komunikasi juga penting dalam era Industri 4.0. Menurut kajian, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam pasukan semakin penting dalam era Industri 4.0. Dalam dunia global ini, keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan orang lain dari pelbagai latar belakang dan budaya menjadi semakin penting. Pekerja yang mahir dalam teknologi komunikasi seperti e-mel, panggilan video dan aplikasi perkongsian dokumen, akan dapat bekerjasama dengan lebih efektif dan menjalin hubungan kerja yang lebih baik dengan rakan sekerja dari seluruh dunia. Oleh itu, kemahiran komunikasi dapat membantu perkerja dalam berinteraksi dengan pelanggan, rakan sekerja dan pengurus secara lebih berkesan. Individu yang mahir dalam berkomunikasi dapat membina hubungan yang baik dengan pelanggan dan membantu meningkatkan jualan serta keuntungan perusahaan.

Pembelajaran sepanjang hayat

Kemahiran pembelajaran sepanjang hayat juga penting dalam era Industri 4.0. Kemahiran ini membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi dan trend pasaran. Individu perlu mengambil inisiatif untuk belajar secara berterusan, mencari kemahiran baru dan mengembangkan diri agar relevan dan berdaya saing di pasaran kerja yang semakin kompetitif. Kerajaan dan industri telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat dan memastikan perkerja mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam era Industri 4.0.

Kemahiran menyelesaikan masalah

Kemahiran menyelesaikan masalah juga penting dalam era Industri 4.0. Kemahiran ini termasuklah kemampuan untuk memahami masalah, mengenalpasti punca masalah, mencari penyelesaian yang berkesan dan menilai hasil. Kemahiran ini penting dalam meningkatkan produktiviti dan kecekapan perusahaan, serta meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Selain itu, kemahiran menyelesaikan masalah juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi baik untuk industri.

Kemahiran digital

Kemahiran digital juga menjadi penting dalam era Industri 4.0. Kemahiran ini merujuk kepada kemahiran baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dalam pasaran kerja. Contohnya, kemahiran dalam bidang keselamatan siber, pemasaran digital, pengurusan data, serta pembangunan aplikasi dan platform digital. Terdapat permintaan yang tinggi bagi tenaga kerja yang mahir dalam bidang-bidang ini, dan individu yang memiliki kemahiran ini dapat mempunyai kelebihan dalam mencari pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi.

Kemahiran interpersonal

Terakhir, kemahiran interpersonal juga tetap penting dalam era Industri 4.0. Kemahiran ini termasuklah kemampuan untuk berkerjasama, bekerja dalam pasukan, memimpin dan meyakinkan orang lain. Dalam era di mana teknologi semakin memainkan peranan utama dalam dunia pekerjaan, kemahiran interpersonal yang baik dapat membantu individu memperoleh kepercayaan dan pengiktirafan dari rakan sekerja dan majikan. Keupayaan untuk bekerjasama dengan orang yang mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeza adalah penting dalam industri global.

Kesimpulan

Kesimpulannya, era Industri 4.0 membawa banyak cabaran tetapi juga peluang dalam dunia pekerjaan. Individu perlu mengembangkan kemahiran baru untuk memenuhi permintaan pasaran dan bersaing dengan baik dalam industri yang semakin kompetitif. Pekerja yang ingin berjaya dalam era ini perlu terus mengembangkan kemahiran teknologi baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia teknologi untuk memastikan kebolehannya untuk bersaing dalam industri yang semakin berkembang pesat.

Kemahiran teknologi, kreativiti, komunikasi, pembelajaran sepanjang hayat, menyelesaikan masalah, dan kemahiran interpersonal semuanya penting dalam membantu individu dan perusahaan mencapai kejayaan pada era Industri 4.0. Oleh itu, individu perlu mempelajari dan mengembangkan kemahiran-kemahiran ini untuk menjadi relevan dan berdaya saing dalam pasaran kerja yang semakin mencabar.

 

 

 

 

Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah Kanan dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Artikel ini juga diterbitkan di:

1. Berita Harian (muka surat:10), 1 Mei 2023: Pekerja perlu tingkat kemahiran hadapi daya saing era IR4.0 

 

2. Berita Harian (bharian.com.my), 1 Mei 2023: Pekerja perlu tingkat kemahiran hadapi daya saing era IR4.0 

https://www.bharian.com.my/amp/kolumnis/2023/05/1095706/pekerja-perlu-tingkat-kemahiran-hadapi-daya-saing-era-ir40

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2023Rencana