Perubahan iklim merupakan satu fenomena yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Menurut World Bank, emisi karbon dioksida di negara kita telah meningkat sebanyak 60 peratus berbanding 25 tahun lalu. Menurut laporan Global Climate Risk Index yang diterbitkan pada tahun 2021, Malaysia telah dilanda bencana cuaca yang semakin kerap dan teruk akibat perubahan iklim. Negara kita turut mengalami kesan daripada perubahan iklim yang teruk seperti banjir kilat, peningkatan suhu melampau dan kualiti udara yang tercemar.

Antara tahun 2000 hingga 2019, Malaysia menduduki tangga ketujuh dalam senarai negara-negara yang paling terjejas akibat bencana cuaca yang disebabkan oleh perubahan iklim. Laporan ini menunjukkan bahawa negara kita mengalami kerugian ekonomi sebanyak USD 16.5 bilion dalam tempoh 20 tahun tersebut.Oleh itu, terdapat keperluan untuk mencari penyelesaian yang sesuai untuk mengatasi isu ini. Salah satu penyelesaian adalah inovasi teknologi hijau. Inovasi teknologi hijau merujuk kepada teknologi yang diterapkan untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar dan mengurangkan penggunaan sumber tenaga tidak terbaharu.Teknologi hijau merupakan inovasi yang memfokuskan kepada pembangunan dan penggunaan teknologi yang lebih bersih dan lestari. Teknologi ini boleh membantu mengurangkan penggunaan sumber tenaga fosil dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar.

Pelaburan dalam sektor tenaga hijau di negara kita juga memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi negara. Menurut Suruhanjaya Tenaga, sektor tenaga hijau di negara kita dijangka dapat memberikan pelaburan sebanyak RM33.6 bilion pada tahun 2025. Pelaburan dalam sektor ini turut memberikan peluang pekerjaan baru dan membantu meningkatkan ekonomi negara. Inovasi teknologi hijau perlu diperkasakan untuk mengatasi perubahan iklim dunia khususnya di negara kita.

Teknologi penjimatan tenaga dan pelepasan karbon

Pertama sekali, teknologi penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan karbon. Salah satu cara untuk mengurangkan emisi karbon adalah melalui penjimatan tenaga. Menurut data daripada Suruhanjaya Tenaga, penggunaan tenaga elektrik di negara kita meningkat sebanyak 7.8 peratus pada tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019. Jumlah ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk mengurangkan penggunaan tenaga melalui penjimatan tenaga. Inovasi seperti tenaga solar, sistem pengurangan pelepasan karbon dan teknologi penjimatan tenaga boleh membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan karbon. Teknologi tenaga solar boleh menghasilkan tenaga yang bersih dan tidak mengeluarkan sebarang pelepasan karbon ke udara. Selain itu, teknologi pengurangan pelepasan karbon boleh digunakan di kawasan perindustrian. Teknologi penjimatan tenaga dapat mengurangkan penggunaan tenaga di rumah dan bangunan perniagaan seperti produk jimat tenaga.

Teknologi kenderaan hijau

Kedua, teknologi kenderaan hijau juga penting dalam mengurangkan emisi karbon. Menurut data dari Jabatan Pengangkutan Jalan, pada tahun 2020 terdapat lebih daripada 28,000 kenderaan elektrik yang berdaftar di negara kita. Ini menunjukkan peningkatan penggunaan kenderaan hijau di negara ini.Penggunaan kenderaan hijau seperti kereta elektrik dan hibrid dapat mengurangkan penggunaan minyak dan bahan api fosil, yang dapat mengurangkan pelepasan gas karbon. Selain itu, penyelesaian lain seperti peningkatan pengangkutan awam dan pengurangan penggunaan kereta juga dapat membantu mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Sistem pengangkutan awam seperti kereta api dan bas elektrik telah diperkenalkan dalam usaha mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi yang menghasilkan gas rumah hijau.

Teknologi pembangunan binaan hijau

Ketiga, pembangunan binaan hijau. Menurut Institut Hartanah, terdapat lebih daripada 500 bangunan hijau yang telah dibina di negara kita hingga tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan kesedaran dan keperluan untuk membina bangunan yang mesra alam. Selain itu, negara kita juga sedang giat membangunkan sektor pembangunan binaan hijau. Dalam tempoh lima tahun akan datang, negara kita juga mensasarkan untuk membina 100,000 unit rumah hijau yang mempunyai ciri-ciri penjimatan tenaga.Teknologi binaan hijau digunakan untuk membangunkan bangunan yang mesra alam dan meminimumkan penggunaan sumber tenaga yang tidak terbaharu. Teknologi binaan hijau meliputi penggunaan bahan binaan yang mesra alam, penjimatan tenaga, dan penggunaan tenaga alternatif. Beberapa bangunan hijau yang terkenal di negara kita seperti Menara Berkembar Petronas dan Menara TM.

Teknologi pertanian lestari

Keempat, teknologi pertanian lestari juga penting dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. Menurut Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kira-kira 46 peratus tanah di negara kita digunakan untuk pertanian. Oleh itu, teknologi pertanian lestari dapat membantu mengurangkan tekanan kepada alam sekitar seperti penggunaan bahan kimia dan kesan buruk kepada kualiti tanah. Menurut data, pada tahun 2020, terdapat sebanyak 37,000 hektar tanah pertanian di negara kita yang telah diusahakan dengan teknologi pertanian lestari. Ini telah membantu mengurangkan penggunaan bahan kimia dan mengekalkan kualiti tanah.Teknologi hijau juga digunakan dalam pertanian untuk menghasilkan tanaman dan hasil pertanian yang lebih lestari. Ini termasuk teknologi penanaman hidroponik dan penjagaan terhadap alam sekitar yang lebih baik. Teknologi ini tidak hanya boleh mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang tidak terbaharu, tetapi juga menghasilkan produk pertanian yang lebih baik dan berkualiti tinggi.Teknologi pengurusan sisa juga turut diperkenalkan dalam sektor ini untuk mengurangkan pencemaran sisa pertanian dan perikanan.

Teknologi maklumat dan komunikasi

Kelima, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) juga dapat membantu mengurangkan emisi karbon. Menurut data dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, pada tahun 2020 terdapat lebih daripada 30 juta pengguna internet di negara kita. ICT dapat digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pelepasan karbon dan mempromosikan kesedaran alam sekitar. Contohnya, penggunaan teknologi pintar di rumah dan pejabat dapat mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga. Selain itu, teknologi ICT juga boleh digunakan untuk memantau pelepasan karbon dan mempromosikan penggunaan sumber tenaga yang bersih.

Teknologi produk mesra alam ganti plastik

Keenam, teknologi produk mesra alam ganti plastik penting dalam menjaga alam sekitar. Menurut data dari Kementerian Alam Sekitar dan Air, kira-kira 38,699 tan sampah dihasilkan setiap hari di seluruh negara, dengan sebahagian besarnya terdiri daripada plastik. Teknologi produk mesra alam dan pengurangan penggunaan plastik dapat membantu mengurangkan pencemaran dan kesan negatif kepada alam sekitar. Plastik merupakan bahan yang sukar untuk didegradasi dan boleh mencemari alam sekitar jika dibuang secara tidak betul. Penggunaan produk mesra alam boleh menggantikan plastik. Ini dapat mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan dan mengurangkan kesan negatif plastik terhadap manusia. Contohnya, boleh menggunakan beg mesra alam untuk membeli barangan dan mempromosikan penggunaan straw guna semula.

Teknologi sumber tenaga alternatif

Ketujuh, negara kita memperkasakan teknologi hijau dalam sektor tenaga. Kerajaan telah memperkenalkan Pelan Tindakan Tenaga Hijau (GITA) pada tahun 2021, yang bertujuan untuk mempercepatkan penggunaan tenaga hijau. Pelan ini termasuk langkah-langkah untuk memperkenalkan lebih banyak projek tenaga solar dan angin di seluruh negara. Penggunaan sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar dan angin telah diperkenalkan untuk mengurangkan penggunaan tenaga fosil. Ini turut memberikan peluang untuk menghasilkan tenaga yang lebih bersih dan lestari.

Teknologi kitar semula dan pengurusan sisa

Kelapan, teknologi kitar semula dan pengurusan sisa telah diperkenalkan dalam usaha mengurangkan kuantiti sisa yang dihasilkan dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Pelbagai program dan inisiatif seperti program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan sistem pengurusan sisa terpadu telah diperkenalkan untuk mengurangkan kuantiti sisa yang dihasilkan oleh sektor industri. Program ini turut memberikan kesan positif terhadap alam sekitar dan membantu mengurangkan kos pengurusan sisa. Sistem pengangkutan hijau dan pengurangan penggunaan bahan kimia turut diperkenalkan dalam sektor ini.

Pelbagai program dan insentif

Kesembilan, kerajaan telah mengumumkan pelan untuk mengurangkan emisi gas rumah hijau sebanyak 45 peratus pada tahun 2030, dengan fokus kepada penggunaan teknologi hijau dalam sektor tenaga dan pengangkutan. Insentif Cukai Hijau ditawarkan oleh kerajaan untuk mendorong syarikat-syarikat untuk mengambil inisiatif hijau. Insentif ini merangkumi pelbagai jenis cukai, seperti Cukai Pendapatan, Cukai Keuntungan serta Cukai Barangan dan Perkhidmatan. Syarikat yang memenuhi syarat untuk insentif ini akan diberikan kelonggaran cukai atau pembebasan cukai dalam jangka masa tertentu. Selain itu, kerajaan turut menawarkan insentif lain seperti Insentif Pembangunan Tenaga Boleh Baharu (REIDA) dan Insentif Teknologi Hijau (GTI). REIDA ditawarkan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk menggalakkan penggunaan teknologi tenaga boleh baharu seperti tenaga suria, angin, dan hidro dalam sektor tenaga. GTI pula ditawarkan oleh MIDA untuk mendorong syarikat-syarikat untuk mengadopsi teknologi hijau dalam pengeluaran mereka.

Pendidikan dan kesedaran

Kesepuluh, kesedaran terhadap pentingnya penggunaan teknologi hijau masih rendah dalam kalangan masyarakat. Ini boleh menyukarkan pengenalan teknologi hijau dalam masyarakat dan menyukarkan penggunaannya. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk mengatasi cabaran ini. Pendidikan dan kesedaran mengenai teknologi hijau harus ditingkatkan dalam kalangan masyarakat. Ini dapat membantu mempromosikan penggunaan teknologi hijau dan memberikan impak yang positif terhadap alam sekitar dan ekonomi. Kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta turut perlu ditingkatkan dalam usaha membangunkan teknologi hijau yang lebih murah dan lestari.

Kesimpulannya, inovasi teknologi hijau merupakan salah satu penyelesaian yang penting dalam mengatasi perubahan iklim. Terdapat pelbagai teknologi hijau yang boleh diterapkan, seperti penjimatan tenaga, penggunaan kenderaan hijau, pembangunan binaan hijau, pertanian lestari, penggunaan teknologi ICT dan pengurangan penggunaan plastik. Dengan memperkasakan teknologi hijau ini, kita boleh mengurangkan kesan perubahan iklim yang semakin ketara dan memastikan alam sekitar dapat dijaga dengan baik untuk generasi akan datang.

         

Prof. Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Artikel ini juga diterbitkan di:

1. Berita Harian (muka surat:11), 23 Mei 2023: Celik teknologi hijau atasi isu perubahan iklim

 

2. Bernama (bernama.com), 16 Jun 2023: Perkasa inovasi teknologi hijau tangani perubahan iklim 

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2197355