Liputan Media UTHM: 19 Disember 2022

1. Utusan Malaysia (muka surat: 35): Cabaran penggunaan aplikasi digital dalam industri pembinaan oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Yvonne Valerie Leonard Doudilim, Penolong Juruukur Bahan, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah.

 

2. Utusan (utusan.com.my): Cabaran penggunaan aplikasi digital dalam industri pembinaan oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Yvonne Valerie Leonard Doudilim, Penolong Juruukur Bahan, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah.

Cabaran penggunaan aplikasi digital dalam industri pembinaan

 

 

3. Borneo Post (Kuching) (Page: 10): SWCorp, IPTAs team up to enhance public cleansing sector, reduce dependence on foreign labour 

 

4. Borneo Post (Kuching) (page: 8): Biodiversity conservation: Malaysia on right track but awareness lacking 

5. China Press (Northern) (page: C4): SWCorp to train university students through skills certification programme

 

Categories
Keratan Akhbar 2022