1. Kosmo (muka surat: 3): 80 individu maut dalam empat hari. Kenyataan daripada Prof. Madya Dr. Munzilah Md. Rohani, Penyelidik Utama Pusat Kajian Pemanduan Pintar (SDRC), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB), UTHM

 

2. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Tingkat keselamatan jalan raya, kurangkan risiko kemalangan musim perayaan oleh Dr. Nurrul Hafeezah Sahak dan Dr. Zuritah A. Kadir, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTHM

Tingkat keselamatan jalan raya, kurangkan risiko kemalangan musim perayaan

 

3. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Pemerkasaan teknologi digital dalam dunia pembinaan kini oleh Ts. Dr. Mohd Hilmi Izwan Abd Rahim dan Andreena A/P S Kannan, Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan (FPTP), UTHM

Pemerkasaan teknologi digital dalam dunia pembinaan kini