Liputan Berita UTHM: 26 Januari 2024

1. Bernama (bernama.com): MENINGKATKAN KEPAKARAN, KESEDARAN DAN KESELAMATAN SIBER MALAYSIA PADA ERA AI GENERATIF oleh Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), UTHM

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2263446

Categories
Keratan Akhbar 2024
Subscribe