E-Payment UTHM

ePayment UTHM atau Gerbang Pembayaran Atas Talian adalah satu perkhidmatan pembayaran yang dibangunkan khusus untuk pelanggan-pelanggan Universiti Tun Hussein Malaysia. ePayment menyediakan kemudahan bayaran secara online secara debit menggunakan MEPS FPX dan Kad Kredit (VISA / Mastercard).

Bayaran menggunakan MEPS FPX boleh dilakukan sekiranya anda adalah pemegang akaun perbankan elektronik di bank yang berdaftar di bawah MEPS FPX iaitu Bank Islam Malaysia Berhad, CIMB Bank Berhad, Hong Leong Bank Berhad, Public Bank Berhad, Maybank dan RHB Bank Berhad.

Pengguna adalah digalakkan untuk membaca manual pengguna dengan teliti untuk mengelakkan sebarang kekeliruan atau gangguan semasa transaksi.

UTHM E-payment boleh diakses melalui capai https://epayment.uthm.edu.my atau melalui logo E-Payment.

epayment-uthm-blue

Categories
Berita Umum
Subscribe