1. Utusan Malaysia (muka surat: 35): Masihkah relevan perolehan secara runding terus pada 2023? oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Sr. Norazilan Mazahar , Penolong Juruukur Bahan Kanan, Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan (BKUB), Jabatan Pengurusan Pembangunan Dan Harta Benda (JPPHB), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 

2. Utusan (utusan.com.my) : Masihkah relevan perolehan secara runding terus pada 2023? oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Sr. Norazilan Mazahar , Penolong Juruukur Bahan Kanan, Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan (BKUB), Jabatan Pengurusan Pembangunan Dan Harta Benda (JPPHB), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Masihkah relevan perolehan secara runding terus pada 2023?

 

 

3. Berita UTHM (news.uthm.edu.my) : Masihkah relevan perolehan secara runding terus pada tahun 2023? oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Sr. Norazilan Mazahar , Penolong Juruukur Bahan Kanan, Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan (BKUB), Jabatan Pengurusan Pembangunan Dan Harta Benda (JPPHB), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Masihkah relevan perolehan secara runding terus pada tahun 2023?

 

4. Berita UTHM (news.uthm.edu.my) : Bahaya memandu ketika hujan oleh Prof. Madya Dr. Munzilah binti Md. Rohani, Pensyarah / Penyelidik Utama Pusat Kajian Pemanduan Pintar (SDRC), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB), UTHM

Bahaya memandu ketika hujan

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my) : Sekretariat Rukun Negara UTHM anjur lima program, semarakkan perpaduan mahasiswa

Sekretariat Rukun Negara UTHM anjur lima program, semarakkan perpaduan mahasiswa