MHS

  • 204 Pelajar Pasca Siswazah daftar diri bagi sesi 2013/2014

    Seramai 204 pelajar baharu program Pasca Siswazah mendaftar diri di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bagi kemasukan Semester II, Sesi 2013/2014.Daripada jumlah tersebut, seramai 176 orang terdiri daripada pelajar tempatan manakala 28 lagi merupakan pelajar antarabangsa. Jumlah ini dijangka akan bertambah dari masa ke semasa sepanjang sebulan proses...
  • 612 pelajar program Sarjana Muda daftar diri untuk sesi kemasukan semester II 2013/2014

    Seramai 612 orang pelajar baharu program Sarjana Muda bagi kemasukan semester II, 2013/2014  dari pelbagai program pengajian mendaftarkan diri di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) pada 11 Februari lalu. Daripada jumlah tersebut, seramai 323 orang terdiri daripada pelajar perempuan manakala 289 orang lagi terdiri daripada pelajar lelaki. Jumlah...