Penjawat awam perlu jadi ‘duta’ tingkatkan industri batik negara

Foto: Bernama

Keputusan kerajaan untuk membenarkan penjawat awam memakai pakaian batik setiap hari waktu bekerja, tidak terhad pada hari Khamis seperti sebelum ini, adalah satu perkembangan yang amat signifikan bagi industri batik negara. Keputusan ini akan dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan industri batik negara, memberi manfaat ekonomi, serta memperkukuhkan kedudukan batik sebagai salah satu aset seni dan budaya yang penting dalam masyarakat Malaysia. Batik merupakan seni kraf yang melibatkan proses melukis atau mencanting pada kain menggunakan pelbagai corak dan warna. Batik Malaysia dikenali dengan keunikan reka bentuknya, menggunakan kombinasi warna-warna cerah, serta corak yang unik dan pelbagai. Setiap corak dan warna di dalam batik memiliki makna tersendiri, mewakili kepelbagaian etnik dan budaya yang ada di negara ini. Corak dan warna tersebut tidak hanya sekadar seni visual, tetapi juga menceritakan cerita tentang kisah sejarah, tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Malaysia. Pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam merupakan suatu cara untuk mengapresiasi seni tradisional serta menggalakkan identiti budaya negara. Dengan memakai pakaian batik, penjawat awam turut menyumbang kepada pembangunan dan pemeliharaan seni budaya tempatan. Hal ini mampu merangsang minat masyarakat untuk lebih menyokong industri batik dan membantu menjadikan batik sebagai satu bentuk pengiktirafan identiti kebangsaan.

 

Penjawat awam sebagai duta

Penjawat awam perlu memainkan peranan penting sebagai ‘duta’ dalam mempromosi batik dan membantu meningkatkan kesedaran serta penghayatan terhadap seni batik negara. Dengan memakai pakaian batik semasa menjalankan tugas rasmi, mereka secara tidak langsung mempromosi seni dan budaya negara kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pemakaian batik oleh penjawat awam dapat membantu membangkitkan rasa patriotisme terhadap warisan seni tradisional. Pemakaian batik ini dapat menarik minat generasi muda serta mendorong mereka untuk memahami dan menghargai keunikan batik sebagai suatu bentuk seni warisan budaya. Langkah ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara seni tradisional dikalangan rakyat Malaysia. Kehadiran penjawat awam dalam majlis rasmi, persidangan, atau acara kerajaan dengan pemakaian batik dapat menarik minat orang ramai terhadap keunikan batik Malaysia. Secara tidak langsung, ia dapat mempromosikan penggunaan batik sebagai pilihan pakaian yang sesuai dalam pelbagai konteks samada formal atau tidak formal. Dalam erti kata lain, ia dapat membudayakan pakaian batik dalam kehidupan seharian.

 

Keselesaan di tempat kerja

Keselesaan di tempat kerja memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan produktiviti dan kualiti kerja penjawat awam. Suhu dalaman pejabat yang tidak sekata boleh menyebabkan pekerja merasa tidak selesa dan kurang produktif. Dengan memberikan kebebasan kepada penjawat awam untuk memakai pakaian batik pada hari bekerja, mereka akan lebih mudah menyesuaikan pakaian mereka dengan suhu pejabat. Pemakaian batik yang longgar dan lembut, khususnya dalam cuaca panas tropika, dapat memberi keselesaan tambahan kepada mereka semasa berkerja. Ini dapat meningkatkan keselesaan dan produktiviti serta fokus kerja serta menjadikan persekitaran kerja yang lebih baik kondusif.

 

Meningkatan permintaan

Salah satu manfaat besar dari pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam adalah peningkatan permintaan terhadap produk batik Malaysia. Pemakaian batik sebagai pakaian harian penjawat awam turut memberikan impak positif terhadap permintaan domestik. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, terdapat lebih daripada 1 juta penjawat awam di seluruh negara. Jika hanya separuh daripada mereka mengamalkan pemakaian batik dalam rutin harian, ini bermakna terdapat lebih 500,000 potensi pembeli untuk produk batik tempatan setiap tahun. Apabila penjawat awam mengenakan batik semasa hari bekerja, ia mampu mencetuskan satu tren dalam kalangan rakan sekerja dan juga masyarakat. Ini memberikan peluang kepada pengusaha batik tempatan untuk meningkatkan pengeluaran dan jualan produk batik mereka. Dengan peningkatan permintaan, industri batik Malaysia akan dapat berkembang dengan lebih pesat, memberikan peluang pekerjaan serta pelaburan yang lebih besar dalam sektor ini. Statistik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menunjukkan bahawa kira-kira 70 peratus produk batik di pasaran tempatan adalah hasil pengeluaran tempatan. Pemakaian batik oleh penjawat awam mampu memberikan sokongan kepada pengusaha tempatan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi setempat.

 

Tingkat kesedaran seni warisan

Selain itu, pemakaian batik juga mampu membantu mempertingkatkan kesedaran tentang seni tradisional negara. Pengiktirafan oleh badan antarabangsa seperti UNESCO sebagai Warisan Budaya telah memperkuatkan lagi kedudukan batik sebagai simbol identiti negara. Apabila penjawat awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang memakai batik, ia akan meningkatkan kesedaran seni dan keindahan batik Malaysia. Ini membolehkan generasi muda dan masyarakat lebih memahami keunikan serta sejarah seni ini. Kesedaran ini akan menarik minat untuk mempelajari seni batik dan mendorong masyarakat untuk terus menghargai serta melibatkan diri dalam usaha pemeliharaan seni budaya ini.

 

Rancakkan industri fesyen tempatan

Pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam bukan hanya memberikan manfaat dalam aspek budaya, tetapi juga berpotensi merancakkan industri fesyen tempatan. Reka bentuk batik yang terkini dan kontemporari memiliki daya tarikan yang kuat terutama bagi golongan muda, mendorong mereka untuk menggunakan batik dalam gaya hidup harian. Ini memberi peluang kepada industri fesyen tempatan untuk berkembang dengan pesat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap batik, pengusaha fesyen tempatan akan terinspirasi untuk mencipta inovasi baharu dalam rekaan batik, menghasilkan karya seni kreatif yang sesuai dengan selera zaman sekarang dan menggabungkan elemen fesyen kontemporari. Ini akan memberi impak positif terhadap pertumbuhan industri batik dan memberikan sumbangan kepada kelestarian budaya sambil memberikan pilihan moden kepada masyarakat dalam pakaian harian.

 

Tingkatkan ekonomi setempat

Di samping itu, pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam dapat membantu memajukan ekonomi setempat. Industri batik melibatkan banyak peringkat rantaian pengeluaran seperti penghasilan kain, corak, pencantingan, dan jualan. Apabila permintaan meningkat, keseluruhan rangkaian ekonomi berkaitan dengan batik akan turut mendapat manfaat. Ini merangkumi bahan mentah, pengilang kain, pengusaha batik dan rangkaian penjualannya. Peningkatan ekonomi setempat akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya. Dengan pertumbuhan industri batik yang berkembang, lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor ini dapat ditingkatkan. Ia merangkumi pelbagai peringkat seperti penghasilan kain, proses corak, pencantingan dan jualan.

 

Sokongan terhadap Kelestarian Tenaga

Perubahan iklim dan perlunya kelestarian tenaga telah memaksa kita untuk mencari alternatif dan menjimatkan penggunaan sumber tenaga. Keputusan untuk menggalakkan pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam juga seiring dengan inisiatif kelestarian tenaga. Apabila penjawat awam dapat memakai pakaian yang lebih selesa, ini boleh membantu mengurangkan penggunaan penyaman udara yang berlebihan, menyumbang kepada penjimatan tenaga dan mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ini dapat memberi keselesaan kepada penjawat awam untuk menyesuaikan cara pemakaian dengan perubahan suhu premis yang ditetapkan sekali gus membantu kerajaan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dan menyokong inisiatif kecekapan tenaga. Keputusan ini selaras dengan komitmen kerajaan untuk mencapai aspirasi pembebasan gas rumah hijau (GHG) sifar bersih seawal 2050 dengan mengurangkan jejak karbon daripada amalan penggunaan tenaga elektrik.

 

Kesimpulan

Industri batik memegang peranan penting sebagai warisan seni dan budaya di Malaysia. Keunikan reka bentuk batik Malaysia mencerminkan pelbagai etnik dan budaya di negara ini. Pemakaian batik oleh penjawat awam memberi peluang untuk mempromosikan seni tradisional, meningkatkan kesedaran tentang warisan budaya dan mendorong pertumbuhan industri batik tempatan. Penjawat awam perlu berperanan sebagai duta yang mempromosikan batik, mencetuskan tren positif dalam masyarakat, serta menyokong industri fesyen tempatan. Pemakaian batik membawa manfaat kepada ekonomi dengan meningkatkan permintaan produk batik dan merangsang pertumbuhan ekonomi setempat. Selain itu, inisiatif pemakaian batik juga selaras dengan usaha kelestarian tenaga dan alam sekitar. Secara keseluruhan, pemakaian batik oleh penjawat awam bukan sahaja memelihara warisan budaya, tetapi juga memberi sumbangan positif terhadap identiti negara, ekonomi dan kelestarian alam.

 

 

 

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Categories
E-WacanaRencana
Subscribe