Malaysia perlu teroka inisiatif negara luar tangani kemerosotan jumlah pelajar STEM

Pada Mei 2023 lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menubuhkan pasukan khas bagi menyuntik kembali minat pelajar dalam bidang Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi (STEM). Kenyataan ini disokong oleh Timbalan Menteri, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Arthur Kurup dalam kenyataannya berkaitan minat pelajar terhadap bidang sains di negara ini didapati merosot dengan ketara iaitu cuma 40 peratus pada tahun lalu berbanding 66.7 peratus pada tahun 2019, seperti mana hasil kajian berkaitan ‘Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Malaysia 2022.’

Impak terkini seperti yang telah dilaporkan oleh media massa antaranya ialah bilangan pelajar yang mendaftar mata pelajaran STEM di peringkat sekolah semakin berkurangan. Seterusnya kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi dalam program berasaskan sains, teknologi, dan matematik di universiti-universiti di Malaysia juga telah mengalami penurunan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, berbanding dengan kuota kemasukan yang ditawarkan oleh universiti masing-masing. Penurunan ini boleh dikaitkan dengan pelbagai faktor, antaranya kurang kesedaran dalam kalangan pelajar peringkat menengah mengenai program berasaskan STEM, serta prasyarat yang diperlukan seperti mata pelajaran Fizik, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris untuk diterima melanjutkan pengajian dalam bidang berkaitan STEM seperti kejuruteraan dan aplikasi sains. Di samping itu, maklumat kesesuaian program pengajian, faktor keperibadian calon, peluang kerjaya dan minat, memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan program pengajian di universiti.

Menurut laporan yang dikemukakan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), Malaysia menghadapi cabaran dalam menarik minat dan mengekalkan pelajar dalam pendidikan STEM, terutamanya di peringkat menengah dan pengajian tinggi. Laporan ini menggariskan pelbagai sebab untuk cabaran ini, iaitu :

 1. Kurang kesedaran dan semangat dalam kalangan pelajar dan ibu bapa mengenai kelebihan dan peluang yang diberikan oleh profesion STEM.
 2. Persepsi bahawa subjek STEM rumit, membosankan dan tidak berkaitan dengan keadaan dunia nyata.
 3. Keupayaan dan kuantiti tenaga pengajar STEM yang sering kekurangan kemahiran pedagogi, pengetahuan kandungan dan motivasi untuk mengajar mata pelajaran STEM dengan berkesan.
 4. Infrastruktur dan sumber yang tidak mencukupi untuk menyokong persekitaran pembelajaran STEM seperti makmal, peralatan, bahan dan teknologi digital.
 5. Ketidakpadanan antara penawaran dan permintaan lulusan STEM di pasaran kerja, terutama jika berlaku pengangguran lulusan STEM.

Untuk menangani cabaran-cabaran ini, Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar dan inisiatif untuk memupuk pendidikan STEM di semua peringkat sistem pendidikan. Sebagai gambaran, dilaporkan bahawa KPM telah memperkenalkan rangka kerja kurikulum inovatif yang menonjolkan pembelajaran berasaskan inkuiri, kebolehan menyelesaikan masalah dan integrasi antara disiplin dalam mata pelajaran STEM. Selain itu, kementerian telah memulakan pelbagai program yang bertujuan untuk memajukan kapasiti dan kecekapan pendidik STEM, termasuk Program Pembangunan Profesional STEM (StemPro), Program Mentor-Mentee STEM (STEMMM) serta Anugerah Guru Ikon STEM (STEMITA). Selain itu, Kementerian telah menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak berkepentingan, seperti pemain industri, universiti, pertubuhan bukan kerajaan dan agensi antarabangsa untuk memberi sokongan dan peluang kepada pelajar dan pendidik STEM.

Walau bagaimanapun, dengan pelbagai usaha ini, Malaysia masih berada di belakang berbanding negara-negara lain berkaitan dengan prestasi dan penyertaan dalam bidang STEM. Menurut hasil Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) 2018 yang dijalankan oleh Pertubuhan Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD), pencapaian markah murid-murid Malaysia didapati telah jatuh di bawah markah purata OECD dalam bidang matematik (440) dan sains (438), meletakkan Malaysia pada kedudukan 55 dan 52 daripada 79 negara peserta. Selain itu, menurut tinjauan yang dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), hanya 21 peratus murid Malaysia menyatakan semangat untuk mengikuti kursus berkaitan STEM di peringkat pengajian tinggi pada tahun 2019, berbanding 47 peratus pada tahun 2012.

Oleh itu, adalah amat penting bagi Malaysia untuk meneroka dan menilai inisiatif-inisiatif daripada negara-negara lain yang telah melaksanakan dasar dan amalan pendidikan STEM dengan berkesan dan membawa kepada hasil yang memberangsangkan, untuk pelajar dan komuniti mereka. Di antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut:

 1. Thailand : Roong Aroon School adalah sebuah institusi swasta yang menyokong metodologi yang komprehensif untuk pendidikan STEM, yang merangkumi integrasi prinsip-prinsip kerohanian, kesedaran alam sekitar, tanggungjawab sosial dan inventif. Sekolah ini menggunakan pendidikan berasaskan projek, pembelajaran pengalaman, aktiviti luar kelas dan khidmat masyarakat sebagai pendekatan pedagogi untuk menghasilkan pengalaman STEM mengikut acuan mereka yang berharga untuk para pelajarnya. Di samping itu, sekolah memupuk usaha perkongsian dengan komuniti setempat, universiti dan industri.
 2. Korea Selatan : Kerajaan Republik Korea telah menubuhkan rangka kerja kebangsaan untuk pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni, dan Matematik (STEAM) dengan tujuan memupuk kreativiti, inovasi dan penumpuan dalam kalangan pelajar. Rangka kerja ini terdiri daripada empat komponen iaitu kurikulum, latihan guru, persekitaran pembelajaran dan penilaian. Kerajaan memberikan sokongannya untuk pelbagai program dan projek untuk melaksanakan pendidikan STEAM di sekolah, seperti Pusat Pendidikan STEAM, Projek Sokongan Pendidikan STEAM dan Projek Penyelidikan Pendidikan STEAM.
 3. Singapura : Kementerian Pendidikan di Singapura telah menggunakan pendekatan lestari ke arah pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah-sekolahnya. Pendekatan ini terdiri daripada tiga elemen penting iaitu reka bentuk kurikulum, amalan pedagogi dan pembangunan profesional. Reka bentuk kurikulum telah direka untuk memastikan bahawa mata pelajaran STEM selaras dengan objektif nasional untuk memupuk kecekapan abad ke-21 dalam kalangan pelajar. Amalan pedagogi, sebaliknya, menekankan pentingnya pembelajaran berasaskan inkuiri, aktiviti langsung dan aplikasi dunia nyata. Akhir sekali, komponen pembangunan profesional pendekatan menyediakan pendidik dengan peluang pembelajaran berterusan dan sumber untuk memperkayakan kemahiran pedagogi dan pengetahuan kandungan STEM mereka.
 4. Finland : Agensi Kebangsaan Finland untuk Pendidikan (The Finnish National Agency for Education) telah membangunkan kurikulum teras novel untuk pendidikan asas yang merangkumi Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni, dan Matematik (STEAM) sebagai tema rentas disiplin. Kurikulum ini direka untuk memupuk minat pelajar, daya cipta, pemikiran analitik dan kebolehan menyelesaikan masalah dengan cara pembelajaran antara disiplin. Tambahan tersebut, kurikulum ini menggalakkan penggunaan pelbagai pendekatan dan alat, seperti pembelajaran berasaskan projek, teknologi digital dan pendidikan luar, untuk memudahkan pendidikan STEAM dalam kalangan guru. Selain itu, kurikulum ini juga menyokong kemajuan profesional guru dan kerjasama melalui rangkaian setempat dan kebangsaan.
 5. Australia : Kerajaan telah memperkenalkan Strategi Pendidikan Sekolah STEM Nasional 2016-2026, yang menggariskan lima bidang penting tindakan nasional untuk meningkatkan hasil pendidikan STEM bagi murid. Bidang-bidang ini memupuk penglibatan dan pencapaian pelajar yang lebih menyeluruh dalam mata pelajaran STEM, meningkatkan keupayaan guru dan keyakinan terhadap pedagogi STEM, menyokong peluang pendidikan STEM dalam sistem sekolah, memudahkan perkongsian yang berkesan dengan institusi pendidikan tinggi, majikan dan pihak berkepentingan lain, dan membina asas berorientasikan pembuktian yang kukuh untuk penggubalan dasar dan amalan pendidikan STEM. Kerajaan juga membiayai pelbagai inisiatif dan program untuk menyokong pelaksanaan strategi, termasuk Kurikulum Australia: Matematik dan Sains (Australian Curriculum: Mathematics and Science), Rangka Kerja Prestasi dan Pembangunan Guru Australia (the Australian Teacher Performance and Development Framework), Agenda Inovasi dan Sains Nasional (the National Innovation and Science Agenda), dan Strategi Australia yang Menginspirasi (the Inspiring Australia Strategy).
 6. United Kingdom : Kerajaan UK telah menubuhkan rangkaian Perkongsian Pembelajaran STEM di seluruh England dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti penyediaan pendidikan STEM di sekolah dan kolej. Perkongsian ini terdiri daripada konsortium sekolah tempatan, kolej, universiti, majikan dan organisasi lain yang bekerjasama untuk menyediakan peluang pembangunan profesional untuk guru STEM, aktiviti pengayaan untuk pelajar STEM, dan kaunseling kerjaya untuk laluan STEM. Perkongsian ini mendapat sokongan daripada Pusat dan Rangkaian Pembelajaran STEM Nasional (the National STEM Learning Centre and Network), yang menawarkan sumber, kursus dan program dalam talian dan bersemuka untuk pendidik dan pelajar STEM.
 7. Jerman : Kerajaan telah melancarkan kempen di seluruh negara bertajuk “MINT Zukunft schaffen” (Mencipta Masa Depan dengan STEM), dengan objektif untuk mempromosikan minat dan kecemerlangan dalam mata pelajaran STEM dalam kalangan pelajar dan profesional muda. Kempen ini menggabungkan beberapa inisiatif dan langkah, termasuk memberi penarafan ‘Label Kualiti’ kepada sekolah dan universiti yang menyediakan program pendidikan STEM yang luar biasa, menganjurkan pertandingan dan program berkaitan STEM untuk pelajar bersama guru, menyediakan biasiswa dan peluang bimbingan kepada bakat STEM, dan memupuk kerjasama dan dialog antara pihak berkepentingan STEM dari pendidikan, industri, politik dan masyarakat.
 8. Perancis : Kerajaan baru-baru ini melancarkan perancangan nasional untuk pendidikan STEM, yang telah dinamakan “France IA” atau “France Artificial Intelligence.” Objektif utama rancangan ini adalah untuk menjadikan Perancis sebagai negara terkemuka dalam bidang penyelidikan dan inovasi kecerdasan buatan. Perancangan ini merangkumi empat paksi utama iaitu; mengembangkan strategi penyelidikan komprehensif untuk kecerdasan buatan, memupuk kemunculan ekosistem kecerdasan buatan di Perancis, menyesuaikan sistem pendidikan untuk menangani cabaran yang muncul daripada kecerdasan buatan, dan memastikan pendekatan etika dan inklusif terhadap pengembangan dan pelaksanaan kecerdasan buatan. Pelan ini juga menyediakan sokongan untuk pelbagai inisiatif dan projek yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan STEM di semua peringkat masyarakat. Inisiatif ini termasuk penciptaan kursus dan diploma baharu dalam kecerdasan buatan, penyediaan latihan untuk guru dalam kemahiran digital, penciptaan platform digital untuk pembelajaran dalam talian, dan penganjuran program dan pertandingan untuk pelajar.
 9. Jepun : Kerajaan Jepun telah melaksanakan pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan, yang dinamakan “Program Sekolah GIGA”, dengan objektif untuk meningkatkan literasi digital dan kreativiti dalam kalangan pelajar. Program ini merangkumi tiga komponen utama, termasuk menyediakan peranti digital kepada setiap pelajar, mewujudkan akses internet berkelajuan tinggi di semua sekolah, dan mengembangkan buku teks digital dan bahan pembelajaran. Selain itu, program ini bertujuan untuk menyokong pembangunan kolaborasi dan profesional guru-guru dalam menggunakan teknologi digital untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 10. Kanada : Kerajaan Kanada telah menubuhkan rangkaian organisasi nasional, yang disebut sebagai “ACTUA”, yang menyampaikan program pendidikan STEM kepada generasi muda Kanada. Program-program ini mensasarkan mereka yang kurang menerima peluang atau kurang mendapat perhatian dalam bidang STEM, seperti kanak-kanak kurang berkemampuan, belia Orang Asal, belia luar bandar dan pendatang baharu. Pelbagai program yang ditawarkan termasuk kem musim panas, bengkel, kelab dan program khidmat masyarakat yang bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada pelbagai topik dan kerjaya STEM, seperti pengekodan, robotik, kejuruteraan, sains alam sekitar dan sains kesihatan. Tambahan pula, program ini bertujuan untuk memupuk kemahiran dan sikap untuk kejayaan STEM, seperti rasa ingin tahu, keyakinan, kreativiti dan kerjasama.

Inspirasi-inspirasi ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kaedah untuk memupuk pendidikan STEM dalam pelbagai konteks dan budaya. Malaysia berpeluang untuk memperoleh pengetahuan daripada pendekatan inisiatif-inisiatif tersebut dan menyesuaikannya mengikut acuan dan wawasannya. Dengan menilai pendekatan sedemikian akan membolehkan Malaysia memperkasa kemahiran dan daya maju dalam bidang STEM, untuk masa depan negara yang lebih gemilang.

 

 

 

Prof. Madya Dr. MOHAMAD ZAKY BIN NOH

Dekan Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

AZLAN BIN WANTI

Timbalan Pendaftar Kanan

Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

 

 

Artikel ini juga diterbitkan pada :

1.Malaysia Gazette (malaysiagazette.com) : Malaysia Perlu Teroka Inisiatif Negara Luar Tangani Kemerosotan Pelajar STEM, artikel penulisan Prof. Madya Dr. Mohamad Zaky Bin Noh, Dekan Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM & Azlan bin Wanti, Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM
Artikel penuh di pautan berikut👇

Malaysia perlu teroka inisiatif negara luar tangani kemerosotan pelajar STEM

https://malaysiagazette.com/2023/09/18/malaysia-perlu-teroka-inisiatif-negara-luar-tangani-kemerosotan-pelajar-stem/

 

2.Berita Harian Online (bharian.com) : Teroka inisiatif negara luar perkasa pendidikan STEM, artikel penulisan Prof. Madya Dr. Mohamad Zaky Bin Noh, Dekan Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM & Azlan bin Wanti, Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM
https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2023/09/1158960/teroka-inisiatif-negara-luar-perkasa-pendidikan-stem

 

3.Berita Harian m/s 12 : Teroka inisiatif negara luar perkasa pendidikan STEM, artikel penulisan Prof. Madya Dr. Mohamad Zaky Bin Noh, Dekan Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM & Azlan bin Wanti, Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi UTHM

Categories
E-WacanaRencana
Subscribe