Liputan Berita UTHM : 4 September 2023

1. Utusan Malaysia (muka surat:32) : Peranan universiti teknikal sangat kritikal sekarang, artikel penulisan Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTHM dan Prof. Ts. Dr. Rabiah binti Ahmad, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), UTHM

 

 

2. Utusan Online (utusan.com.my) : Peranan universiti teknikal sangat kritikal sekarang, artikel penulisan Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTHM dan Prof. Ts. Dr. Rabiah binti Ahmad, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), UTHM

Peranan universiti teknikal sangat kritikal sekarang

 

 

 

3. The Malaysian Reserve (page:7): Fast action needed to boost Forest City asspecial financial zone, Ulasan daripada Prof. Madya Dr. Maimunah binti Ali, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

 

4. Iproperty (iproperty.com) :  Fast Action Needed to Boost Forest City as a Special Financial Zone, Ulasan daripada Prof. Madya Dr. Maimunah binti Ali, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM

https://www.iproperty.com.my/news/fast-action-needed-to-boost-forest-city-as-a-special-financial-zone-89581

 

 

Categories
Keratan Akhbar 2023
Subscribe