Liputan Berita UTHM : 13 September 2023

1.Malaysia Gazette (malaysiagazette.com) : Pupuk Pembangunan Mahasiswa melalui hiburan kampus, artikel penulisan Azlan bin Wanti, Fakulti Sains Gunaan dan Teknolosi (FAST) UTHM

https://malaysiagazette.com/2023/09/13/pupuk-pembangunan-mahasiswa-melalui-hiburan-kampus/

 

2.Bernama (bernama.com) : Pembelajaran Sepanjang Hayat Lahirkan Generasi Berdaya Saing, ulasan daripada Prof. Madya Ts. Dr. Musli bin Mohammad, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP) UTHM

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2220206

 

 

 

 

Categories
Keratan Akhbar 2023
Subscribe