TVET mampu bantu graduan peroleh gaji progresif

Gambar hiasan.

Pendidikan vokasional dan teknikal (TVET) menekankan kepada pendidikan yang berasaskan kemahiran praktikal dan teknikal yang diperlukan dalam industri. Terdapat banyak kelebihan dalam memilih TVET sebagai pilihan laluan pendidikan, salah satunya sebab adalah keupayaan lulusan TVET untuk mendapat gaji progresif yang lebih tinggi dalam industri. Kajian menunjukkan bahawa sebanyak 73 peratus majikan melaporkan bahawa mereka mengalami kesukaran dalam mencari pekerja yang mempunyai kemahiran yang sesuai. Ini menunjukkan keperluan bagi graduan untuk mempunyai kemahiran praktikal dan relevan dengan keperluan pasaran kerja. TVET juga telah memberikan impak yang positif dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan. Menurut laporan Kementerian Sumber Manusia, sebanyak 91.6 peratus graduan TVET telah berjaya mendapatkan pekerjaan dalam masa enam bulan selepas tamat belajar. Kursus-kursus TVET ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan kemahiran mereka dan mendapatkan pengalaman sebenar di industri. Graduan TVET mempunyai kelebihan dalam mendapatkan pekerjaan dan memperoleh gaji yang lumayan.

Gaji progresif

Gaji progresif adalah satu konsep yang dipraktikkan dalam banyak industri untuk memberikan ganjaran yang lebih tinggi kepada pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengalaman yang diperlukan oleh syarikat. Ini bermakna, pekerja akan menerima gaji yang lebih tinggi seiring dengan kemahiran dan pengalaman mereka di dalam industri. Sekiranya graduan mempunyai kemahiran dan pengalaman, mereka akan menerima gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja lain yang mempunyai kelayakan yang sama tetapi tidak mempunyai kemahiran praktikal. Gaji progresif sebagai contoh pelaksanaan di Singapura yang mana kerajaan negara tersebut menetapkan gaji yang diberi kepada pekerjanya adalah berdasarkan kelayakan dan kemahiran serta produktiviti. Di setiap syarikat atau industri, kerajaan Singapura sudah ada satu jadual gaji yang lengkap, sekiranya kemahiran meningkat kepada tahap tertentu maka gajinya akan naik mengikut skala gaji dan pekerja akan sentiasa dipantau. Dengan itu setiap pekerja tahu apa yang mereka perlu lakukan untuk dinaikkan gaji.

Kelebihan utama TVET adalah membantu graduan memperoleh gaji yang progresif. Menurut data, purata gaji permulaan bagi graduan TVET adalah RM1,500 hingga RM 2,500, manakala purata gaji permulaan bagi graduan universiti adalah RM2,500 hingga RM3,500. Namun, selepas dua hingga tiga tahun bekerja, graduan TVET mampu memperoleh gaji yang sama atau lebih tinggi daripada graduan universiti. Menurut data, graduan TVET yang mempunyai diploma atau sijil dalam bidang automotif, kejuruteraan dan teknologi maklumat mampu memperoleh gaji sehingga RM4,000 selepas beberapa tahun bekerja.

Salah satu contoh kemahiran praktikal dapat membantu graduan TVET dalam mendapat gaji progresif yang lebih tinggi adalah dalam bidang teknologi maklumat (IT). Graduan TVET yang mempunyai sijil kemahiran teknikal dalam bidang IT mampu mendapat gaji yang lebih tinggi. Disebabkan graduan TVET mempunyai pengalaman bekerja dan kemahiran praktikal dalam mengendalikan peralatan IT dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peralatan tersebut. Pada Era Revolusi Industri 4.0 graduan TVET agak berpengalaman dalam bidang-bidang seperti Internet Benda, Keselamatan Cyber dan Data Raya.

Kemahiran teknikal dan praktikal

Kemahiran teknikal yang diperolehi oleh graduan TVET sangat diperlukan oleh majikan, kerana mereka dapat memberikan nilai tambah kepada syarikat dan menyumbang kepada pembangunan syarikat. Selain itu, terdapat permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknikal membolehkan graduan TVET mempunyai peluang untuk memperoleh gaji progresif dalam kerjaya mereka. Kelebihan utama TVET adalah bahawa ia memberikan pelajar dengan latihan dan pengalaman praktikal yang diperlukan untuk mempersiapkan mereka untuk memasuki pasaran pekerjaan. Latihan praktikal ini membolehkan pelajar memahami kemahiran yang diperlukan oleh majikan. Satu lagi kelebihan TVET ialah ia menekankan kepada pembelajaran praktikal yang memberikan pelajar kemahiran teknikal yang boleh diterapkan dalam bidang-bidang tertentu seperti pembuatan, peruncitan, perkhidmatan, pertanian, dan pelancongan. Pelajar TVET yang mempunyai kemahiran praktikal sangat diperlukan oleh majikan, kerana mereka boleh memberikan nilai tambah kepada syarikat dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi mereka. Selain dari bidang IT, industri pembuatan, automotif, kejuruteraan dan pembinaan adalah contoh-contoh bidang industri yang memerlukan kemahiran praktikal yang tinggi. Graduan TVET dalam bidang ini mempunyai peluang untuk memperoleh gaji progresif yang lebih tinggi kerana kemahiran praktikal yang mereka miliki.

Kemahiran interpersonal pelajar

Selain daripada kemahiran teknikal, graduan TVET juga mempunyai keupayaan untuk mengendalikan tugasan-tugasan yang kompleks dan perlu mempunyai kemahiran interpersonal yang baik. Ini adalah kerana, kursus-kursus TVET sering melibatkan projek-projek yang menguji kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah secara kreatif dan kerjasama secara berkumpulan. Dalam masa yang sama, pelajar TVET juga diberikan latihan berkomunikasi secara berkesan dan kerja dalam satu kumpulan yang mana ianya penting di dalam dunia kerja. Ini membolehkan graduan TVET untuk menunjukkan kemahiran interpersonal yang kuat dan dapat berinteraksi dengan rakan sekerja dan pelanggan dengan lebih efektif. Keupayaan ini sangat diperlukan oleh majikan kerana graduan yang mampu beradaptasi dengan baik di dalam persekitaran kerja akan dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.

Pengalaman industri

Selain itu, pelajar TVET juga mempunyai peluang untuk membina pengalaman dalam industri semasa praktikal. Ini memberi pelajar peluang kepada pelajar tersebut untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang yang mereka minati dan mempunyai peluang untuk memperoleh kemahiran dan pengalaman yang lebih banyak. Selain itu, pelajar TVET juga mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam industri yang berkaitan dengan bidang mereka.

Sebagai contoh, di Malaysia kerajaan telah melancarkan beberapa program TVET seperti Program Pembangunan Kemahiran Industri (ILDP), Program Pembangunan Kemahiran Malaysia (DSD) dan Program Pembangunan Kemahiran Luar Bandar. Program-program ini memberikan pelajar TVET peluang untuk mempelajari kemahiran praktikal dalam bidang-bidang seperti peruncitan, pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pelancongan. Pelajar TVET yang tamat program-program ini mempunyai peluang yang baik untuk memperoleh gaji progresif dan berjaya dalam kerjaya mereka nanti.

Teaching Factory

Teaching Factory merupakan kaedah yang telah terbukti berkesan dalam menyokong penglibatan industri dalam pendidikan TVET. Ia melibatkan keberadaan industri yang terbabit di dalam premis institusi pendidikan tinggi TVET dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam persekitaran industri sebenar dapat dilaksanakan. Pembelajaran berasaskan kerja (WBL) akan mampu dijalankan dengan pembabitan secara langsung pihak industri dalam proses PdP di institusi pengajian TVET ini. Penglibatan industri secara langsung adalah kunci kejayaan dalam Teaching Factory kerana industri dapat memberikan input dari segi pengetahuan dan kemahiran teknologi mengikut kepada tren industri terkini. Melalui Teaching Factory, pelajar TVET dapat mempelajari kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan industri masa kini. Teaching Factory sangat membantu pelajar untuk memperoleh pengalaman praktik dalam persekitaran industi sebenar dari segi pemilihan bahan, proses pembuatan hingga kepada pengujian produk akhir.

Sijil kompetensi

Selain itu, sijil kompetensi dari pihak industri dan badan profesional juga dapat membantu dalam memperolehi gaji progresif. Dengan sijil tersebut, graduan akan memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di dalam industri tertentu seperti industri pembinaan serta minyak dan gas. Pihak industri menilai sijil kompetensi dari organisasi yang diiktiraf dan industri yang berkaitan sebagai satu kelebihan kepada pekerja dengan secara langsung akan meningkatkan peluang pekerja mendapatkan gaji progresif. Setiap badan profesional atau pengeluar sijil ini memiliki piawai yang berbeza dalam memberikan kompetensi, namun kesemuanya bertujuan untuk menjamin kualiti dan kemampuan lulusan dalam bidang masing-masing. Sijil kompetensi juga memberikan graduan kelebihan dalam pasaran buruh yang kompetitif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan cekap dan efektif mengikut kemahiran yang diperlukan. Sehubungan itu, memperoleh sijil kompetensi akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET serta mampu mendapatkan gaji progresif dalam pasaran kerja yang sangat kompetitif. Pada masa sekarang, institusi pengajian tinggi TVET juga sedang memperhebatkan program-program kompetensi ini dalam kalangan pelajar dengan insentif-insentif menarik yang ditawarkan.

Cabaran

Walau bagaimanapun, graduan TVET juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan trend industri semasa. Mereka perlu memperoleh kemahiran tambahan dan pengalaman yang relevan untuk memastikan mereka kekal relevan dalam industri. Dalam dunia yang semakin berubah dengan pantas ini, penting bagi graduan TVET untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Mereka perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan trend industri semasa dan mengambil inisiatif untuk memperoleh kemahiran tambahan dan pengalaman yang relevan. Selain itu, mereka boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan dan kemahiran teknikal yang relevan dengan industri. Dengan cara ini, graduan TVET akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pasaran kerja dan memperoleh gaji progresif.

Akhirnya, TVET adalah pilihan yang terbaik untuk mereka yang ingin memperoleh kemahiran praktikal yang tinggi. Graduan TVET mempunyai kelebihan yang besar dalam mendapatkan pekerjaan dan memperolehi gaji progresif dalam jangka masa panjang. Kemahiran praktikal yang diperolehi melalui TVET membolehkan graduan mendapatkan gaji progresif yang lebih tinggi dalam industri yang mereka ceburi. Dengan meningkatkan kemahiran dan pengalaman, graduan TVET boleh memperoleh gaji yang lebih tinggi dan mencapai kejayaan dalam bidang industri yang mereka ceburi.

 

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Profesor Dr. Abdul Talib Bon

Profesor Pengurusan Pengeluaran dan Operasi dan Pengarah Teaching Factory

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Artikel ini juga diterbitkan di:

1. Malaysia Gazette (malaysiagazette.com), 30 Mei 2023: TVET mampu bantu graduan peroleh gaji progresif

TVET mampu bantu graduan peroleh gaji progresif

 

2. Utusan Malaysia (muka surat: 18), 1 Jun 2023: Gaji rendah punca KWSP sikit

 

3. Utusan (utusan.com.my), 1 Jun 2023: Gaji rendah punca KWSP sikit 

Gaji rendah punca KWSP sikit

 

4. Melaysiakini (melaysiakini.com), 1 Jun 2023: Gaji rendah punca KWSP sikit

https://www.melaysiakini.com/gaji-rendah-punca-kwsp-sikit-92090.html

 

5. Bernama (bernama.com), 13 Jun 2023: TVET mampu bantu graduan peroleh gaji progresif

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2197333

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2023Rencana
Subscribe