Tingkat kualiti produk bantu PKS tembusi pasaran global

Foto hiasan..

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, yang menyumbang sebanyak 38.3 peratus daripada keluaran negara kasar. Menurut Suruhanjaya Syarikat Malaysia, terdapat lebih daripada 900,000 PKS yang berdaftar. Walau bagaimanapun, hanya sebahagian kecil daripada PKS ini yang mempunyai keupayaan untuk memasuki pasaran antarabangsa. Menurut laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2021, hanya 18 peratus daripada eksport negara kita dihasilkan oleh PKS. Menurut Kementerian Perindustrian dan Keusahawanan (MITI), produk negara masih menghadapi kekangan dalam menembusi pasaran antarabangsa disebabkan oleh masalah kualiti produk. Terdapat keperluan untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan memenuhi standard pasaran antarabangsa. Syarikat yang mampu menghasilkan produk berkualiti mempunyai kelebihan dalam memasuki pasaran global dan memperoleh peluang pasaran baharu. Produk yang berkualiti dapat membina kepercayaan pelanggan dan menarik minat mereka untuk membeli produk tersebut. Ini akan membantu meningkatkan jualan dan pendapatan syarikat serta membantu PKS untuk memperluas pasaran mereka di peringkat antarabangsa. PKS perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kualiti produk mereka bagi memasuki pasaran antarabangsa.

Keperluan pasaran

Pertama, PKS perlu menyedari bahawa pengguna di pasaran antarabangsa mempunyai citarasa yang berbeza berbanding dengan pengguna pasaran tempatan. Menurut kajian, 70 peratus pembeli global memilih produk berkualiti sebagai faktor utama dalam memilih jenama yang tertentu. PKS perlu melakukan kajian pasaran dengan teliti dan mengenal pasti kehendak pasaran antarabangsa. Kajian ini harus meliputi penyelidikan terperinci mengenai keperluan dan kehendak pengguna, produk yang tersedia dalam pasaran, piawaian kualiti dan standard keselamatan, serta undang-undang negara berkenaan. Dengan memahami keperluan pasaran antarabangsa, PKS mampu membangunkan produk yang sesuai dengan keperluan pasaran global dan memenuhi standard yang diperlukan. PKS juga perlu mengambil kira isu-isu kelestarian dan kebolehpercayaan dalam pengeluaran produk mereka. Pasaran antarabangsa semakin peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian, keselamatan dan kesihatan, oleh itu PKS perlu memastikan produk mereka memenuhi piawaian keselamatan dan alam sekitar yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.Oleh itu, PKS perlu mengubah strategi pemasaran dan pengeluaran produk mereka untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran antarabangsa. Ini melibatkan penyelidikan dan pembangunan produk, penggunanaan teknologi terkini dan memastikan keselamatan dan kualiti produk sebelum ia dijual ke pasaran.

Pengurusan vendor

Pengurusan vendor yang baik sangat penting dalam memastikan bahan mentah yang berkualiti dapat dibekalkan dalam proses pembuatan produk. Vendor yang baik dapat membekalkan bahan mentah dengan spesifikasi yang betul dan memastikan penghantaran yang tepat pada masa yang ditetapkan. Kajian menunjukan bahawa syarikat yang mempunyai sistem pengurusan vendor yang baik dapat mengurangkkan kelewatan penghantaran bahan mentah sebanyak 20 peratus hingga 50 peratus. Menurut kajian, syarikat yang mengamalkan pengurusan vendor yang berkesan dapat mengurangkan kos pembelian bahan mentah hingga 6 peratus daripada kos sebenar yang ditetapkan.

Pengurusan vendor yang berkesan membolehkan syarikat memantau sumber bahan mentah dan memastikan vendor mematuhi standard yang ditetapkan. Ini dapat memastikan kualiti produk akhir dan mengurangkan risiko kecacatan. Pengurusan vendor yang baik juga membolehkan syarikat memperoleh bahan mentah dengan harga yang lebih murah, yang dapat membantu mengurangkan kos pembuatan produk dan meningkatkan keuntungan.

Kualiti reka bentuk

Pengurusan reka bentuk adalah proses yang membantu syarikat dalam mencipta produk mereka dengan berkesan. Dengan pengurusan reka bentuk yang baik, PKS dapat memastikan bahawa produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang berkualiti dan memenuhi keperluan pelanggan. Menurut kajian, pengurangan kos produk sebanyak 50 peratus mampu dicapai melalui pengurusan reka bentuk yang berkesan.

Selain itu, pengurusan reka bentuk juga membantu syarikat untuk memperbaiki proses penghasilan produk dan mengurangkan kos operasi mereka. Dengan mengutamakan pengurusan reka bentuk, PKS mampu meningkatkan kualiti produk dan memperoleh kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan reputasi syarikat dalam pasaran global.

Penambahbaikan berterusan

Penambahbaikan berterusan adalah proses untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti produk secara berterusan. Proses ini membantu PKS untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah produk mereka bagi memastikan bahawa produk yang dihasilkan memenuhi standard kualiti. Penambahbaikan berterusan juga membolehkan syarikat untuk memperbaiki proses pembuatan produk dan mengurangkan kos pengeluaran. Menurut kajian, syarikat yang mengamalkan penambahbaikan berterusan dapat mengurangkan kos pengeluaran sehingga 20 peratus dan meningkatkan keuntungan sebanyak 25 peratus. Contoh penambahbaikan berterusan termasuk memperkenalkan kaedah pengawalan kualiti standard yang baharu, mengembangkan teknologi baharu untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan produk, serta memperbaiki reka bentuk produk untuk meningkatkan fungsinya.

Pengurusan kualiti

PKS perlu mempunyai pengurusan kualiti yang komprehensif bagi setiap produk yang mereka keluarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pasaran antarabangsa. Pengurusan kualiti ini boleh termasuk proses pengawalan kualiti yang ketat, jaminan kualiti dan penilaian prestasi produk secara berkala. PKS perlu memastikan bahawa setiap produk yang dihasilkan memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Sebagai contoh, pensijilan ISO 9001 memberikan banyak manfaat kepada PKS dalam meningkatkan kualiti produk mereka dan memperoleh akses ke pasaran antarabangsa. Dengan memperoleh pensijilan ini, PKS dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi mereka. Oleh itu, PKS harus mempertimbangkan untuk memperoleh pensijilan ISO 9001 untuk meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan.

Teknologi terkini proses pengeluaran

Untuk meningkatkan kualiti produk, PKS perlu memperbaiki proses pengeluaran dan memperkenalkan teknologi terkini. Proses pengeluaran yang efisien dan berkualiti tinggi akan dapat membantu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran produk. PKS juga perlu melabur dalam penyelidikan dan pembangunan produk untuk memperkenalkan teknologi yang lebih canggih dan efisien. Ini akan membantu meningkatkan kualiti produk dan mempercepatkan proses pengeluaran.

PKS juga perlu mengutamakan bahan mentah yang berkualiti untuk menghasilkan produk yang yang dapat memenuhi standard pasaran antarabangsa.

Latihan dan pembangunan pekerja

Sebagai tambahan, PKS perlu mempertingkatkan latihan dan pembangunan pekerja mereka. Pekerja yang terlatih boleh memberikan sumbangan yang lebih baik kepada syarikat dalam usaha untuk memperbaiki kualiti produk mereka. PKS perlu memastikan semua pekerja memahami kepentingan kualiti dan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pasaran antarabangsa. Ini termasuk memperbaiki latihan dan pembangunan pekerja serta memastikan bahawa pekerja mempunyai akses kepada teknologi dan peralatan yang diperlukan. PKS juga boleh mendapatkan bantuan dan sokongan dari agensi kerajaan atau badan yang berkaitan untuk memperbaiki kualiti produk.

Pelbagai strategi pemasaran

Selain daripada itu, PKS perlu memperluaskan jangkauan pasaran mereka melalui pelbagai strategi pemasaran. Ini termasuk penggunaan media sosial dan platform e-dagang, pengambilan bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa, dan kerjasama dengan syarikat-syarikat luar negara. Dengan memperluaskan jangkauan pasaran mereka, PKS boleh meningkatkan pengiktirafan jenama mereka dan meningkatkan jualan produk mereka di pasaran antarabangsa. PKS juga perlu mempunyai strategi pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk mereka. Mereka perlu memahami keperluan dan citarasa pelanggan antarabangsa dan memastikan strategi pemasaran mereka disesuaikan dengan keperluan pasaran tersebut. Selain itu, PKS juga perlu mempertingkatkan imej jenama mereka dan memastikan bahawa produk mereka mempunyai nilai tambah yang dapat menarik minat pelanggan di pasaran antarabangsa.

Kolaborasi dengan pihak luar

Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti produk, PKS juga perlu berkolaborasi dengan pihak luar seperti universiti atau institusi penyelidikan untuk mendapatkan kepakaran dalam bidang pengeluaran dan pengurusan kualiti produk. Mereka juga boleh memanfaatkan program dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu mereka meningkatkan kualiti produk dan memasuki pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, program dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan seperti Program Transformasi PKS 4.0 dan Program Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) boleh membantu syarikat PKS mempertingkatkan kualiti produk mereka.

Selain itu, PKS juga boleh mengambil inisiatif untuk memperluaskan jangkauan pasaran mereka melalui kerjasama dan strategi pemasaran yang lebih luas. PKS boleh mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa atau menjalin hubungan dengan syarikat-syarikat luar negara untuk membantu memperluaskan jangkauan pasaran mereka dan meningkatkan pengiktirafan jenama mereka.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, peningkatan kualiti produk adalah satu elemen penting dalam membantu PKS memasuki pasaran antarabangsa dan meningkatkan operasi mereka. Walau bagaimanapun, ia bukan satu usaha yang mudah dan memerlukan komitmen dan usaha yang berterusan. Dengan komitmen yang penuh, PKS mampu meningkatkan kualiti produk mereka dan memperluaskan pasaran produk di peringkat global. Ini juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dan daya saing industri tempatan.

 

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah Kanan dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Artikel ini juga diterbitkan di:

1. Melaysiakini (melaysiakini.com), 30 Mei 2023: SURAT | Tingkat kualiti produk bantu PKS tembusi pasaran global

https://www.malaysiakini.com/letters/666867

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2023Rencana
Subscribe