Penggunaan teknologi ChatGPT dalam pendidikan, kawan atau lawan?

Continue reading Penggunaan teknologi ChatGPT dalam pendidikan, kawan atau lawan?