Liputan Media UTHM: 5 Januari 2023

1. New Straits Times (page: 19): Encourage production of Braille reading material by Dr. Azmi bin Abdul Latiff, Centre for Language Studies, UTHM

 

2. New Straits Times (nst.com.my):  Encourage production of Braille reading material by Dr. Azmi bin Abdul Latiff, Centre for Language Studies, UTHM

https://www.nst.com.my/opinion/letters/2023/01/867293/encourage-production-braille-reading-material

 

 

3. Berita Harian (muka surat: 11): Kerajaan perlu teliti kaedah runding terus elak wujud kroni oleh Prof. Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM) / Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Sr. Norazilan Mazahar , Penolong Juruukur Bahan Kanan, Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan (BKUB), Jabatan Pengurusan Pembangunan Dan Harta Benda (JPPHB), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 

4.  Utusan Borneo Sarawak (muka surat: 9): Pemuliharaan biodiversiti negara di landasan tepat namun kesedaran masih rendah 

 

5. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Pemikiran Dewey dalam pembentukan dunia pendidikan moden

Pemikiran Dewey dalam pembentukan dunia pendidikan moden

 

6. Berita UTHM (news.uthm.edu.my): Graduan UTHM dapat tempat dalam pasaran kerja

Graduan UTHM dapat tempat dalam pasaran kerja

 

7. Media Digital Johor (mediadigitaljohor.gov.my) : Graduan UTHM Laris

GRADUAN UTHM LARIS

 

Categories
Keratan Akhbar 2023