Liputan Media UTHM: 30 November 2022

1. Bernama (bernama.com) : Aplikasi digital dalam projek pembinaan: persediaan berdepan situasi VUCA? oleh Profesor Madya Dr. Md. Asrul Nasid Masrom, Pensyarah dan Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Pengurusan Infrastruktur Lestari dan Alam Sekitar (CSIEM), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM dan Yvonne Valerie Leonard Doudilim, Penolong Juruukur Bahan, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sabah, Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan, Kota Kinabalu, Sabah

https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2142245

Categories
Keratan Akhbar 2022