pelantikan

 • Lembaga Pengarah UTHM terima lantikan dua ahli baharu

  BATU PAHAT – Lembaga Pengarah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah menerima lantikan dua ahli baharu dan satu lantikan semula Ahli Silih Ganti mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada November dan Disember baru-baru ini. Pelantikan ini telah dibuat oleh Menteri Pendidikan, Dr. Maszlee Malik selaras dengan peruntukan Seksyen...
 • Ahmad Tarmizi dilantik Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) melantik Profesor Dr. Ahmad Tarmizi Abd Karim sebagai Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat) bagi tempoh dua tahun berkuatkuasa pada 15 November 2018 sehingga 30 November 2020. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Profesor Madya Dr. Afandi Ahmad yang menamatkan perkhidmatannya sebagai...
 • Afandi Alumni UTHM pertama dilantik Timbalan Naib Canselor (HEPA)

  Profesor Madya Dr. Afandi Ahmad dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) untuk tempoh tiga tahun berkuatkuasa 15 November 2018 hingga 14 November 2021. Lantikan ini telah dibuat oleh Menteri Pendidikan Malaysia menurut kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 12 (6) Perlembagaan Universiti Tun Hussein Onn...
 • Dato’ Dr. Mohd Sofi Osman dilantik Pengerusi Lembaga Pengarah UTHM

  Pengarah Urusan merangkap Timbalan Presiden Altera Corporation (M) Sdn. Bhd, Dato’ Dr. Mohd Sofi Osman telah dilantik secara rasmi sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah (LPU) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berkuat kuasa 1 November 2018 sehingga 31 Oktober 2021. Pelantikan Dato’ Dr. Mohd Sofi sebagai Pengerusi ini adalah bagi...
 • Dato’ Nooh Gadot

  Dato’ Nooh Gadot dilantik Ahli Lembaga Pengarah UTHM

  Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Yang Berhormat Dato’ Haji Nooh bin Gadot telah dilantik secara rasmi sebagai Ahli Lembaga Pengarah (LPU) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berkuat kuasa 1 Oktober 2016 hingga 30 September 2019.Pelantikan Dato’ Haji Nooh sebagai wakil masyarakat ini adalah bagi menggantikan Mejar Jeneral (B)...